Izba Architektów - strona główna

Uchwały KRIA » Regulacje prawne

Uchwała nr O-25-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 czerwca 2011 roku
11.09.2011

Uchwała nr O-25-III-11 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia diety za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby w formie kwotowego ryczałtu miesięcznego dla członków organów Krajowej Izby Architektów RP

Uchwała nr O-30-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 lipca 2011 roku
11.09.2011

Uchwała nr O-30-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie przeprowadzenia badań marketingowych spółce BCMM - badania marketingowe Sp. z o.o. dla potrzeb pozyskiwania reklamodawców do czasopisma Zawód: Architekt

Uchwała nr O-01-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 stycznia 2011 roku
27.01.2011

Uchwała nr O-01-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie podziału czynności pomiędzy członków Krajowej Rady.

Uchwała nr O-02-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 stycznia 2011 roku
27.01.2011

Uchwała nr O-02-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie działań zapewniających prawidłową realizację budżetu Krajowej Izby Architektów RP na 2011 rok, uchwalonego przez II Programowo - Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP w Warszawie dnia 28 listopada 2010 r.(uchwała nr 5).

Uchwała nr O-03-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 stycznia 2011 roku
27.01.2011

Uchwała nr O-03-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie wysokości stawki dziennej diety w I kwartale 2011 roku dla członków organów Krajowej Izby Architektów RP za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby.

Uchwała nr O-04-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 3 lutego 2011 roku
28.02.2011

Uchwała nr O-04-III-2011 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr O-38-II-2009 z dnia 25 listopada 2009r., zmienionej uchwałą nr O-12-II-2010 z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie warunków i trybu nadawania odznaki członkowskiej oraz odznaki honorowej Izby Architektów.

Uchwała nr O-05-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 lutego 2011 roku
28.02.2011

Uchwała Nr O-05-III-2011 z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie zasad i trybu składania wniosków o przyznanie orderów, odznaczeń i odznak oraz powołania Zespołu ds. Odznaczeń Państwowych

Uchwała nr O-06-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 lutego 2011 roku
28.02.2011

Uchwała nr O-06-III-2011 z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniająca Instrukcję dotyczącą postępowania w sprawie świadczenia usług trans granicznych, stanowiącej załącznik do uchwały KR IARP nr O-10-II-2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej postępowania w sprawie świadczenia usług transgranicznych przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej "państwami członkowskimi", którzy posiadają kwalifikacje zawodowe architekta w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim zmienionej uchwałą z dnia 3 czerwca 2009 r. O-12-II-2009 Krajowej Rady Izby Architektów RP

Uchwała nr O-07-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 lutego 2011 roku
28.02.2011

Uchwała nr O-07-III-2011 z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie zwołania VII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP

Uchwała nr O-08-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 lutego 2011 roku
28.02.2011

Uchwała nr O-08-III-2011 z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta w stosunku do osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej Państwami Członkowskimi, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta - przyjętego uchwałą KRIA nr O-13-II-2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r. - dalej "Regulaminu"

Uchwała nr O-09-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 marca 2011 roku
01.04.2011

Uchwała nr O-09-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie zmiany regulaminu postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta w stosunku do osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej "państwami członkowskimi", którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta.

Uchwała nr O-10-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 marca 2011 roku
01.04.2011

Uchwała Nr O-10-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie wyboru oferty spółki CORE PR spółka cywilna z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr O-11-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 marca 2011 roku
01.04.2011

Uchwała nr O-11-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie przesunięć między pozycjami budżetu Krajowej Izby Architektów RP na rok 2011

Uchwała nr O-12-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 marca 2011 roku
01.04.2011

Uchwała nr O-12-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie wysokości stawki dziennej diety w II kwartale 2011 roku dla członków organów Krajowej Izby Architektów RP za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby

Uchwała nr O-13-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 marca 2011 roku
01.04.2011

Uchwała nr O-13-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie powołania stałej komisji wydawniczej Krajowej Rady Izby Architektów RP

Uchwała nr O-14-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 6 kwietnia 2011 roku
04.06.2011

Uchwała nr O-14-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie wniosku Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP dotyczącego umorzenia zaległych zobowiązań wobec Izby Architektów RP z tytułu zaległych składek członkowskich za lata 2004-2007 w wysokości 11 040,00 zł oraz z tytułu zakupu publikacji Klient-Architekt w wysokości 560,00 zł.

Uchwała nr O-15-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 kwietnia 2011 roku
04.06.2011

Uchwała nr O-15-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania zespołu do spraw edukacji dzieci i młodzieży

Uchwała nr O-16-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 kwietnia 2011 roku

Uchwała nr O-16-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 kwietnia 2011 roku zmieniająca uchwałę z dnia 10 listopada 2010 r. nr O-45-III-2010 w sprawie powołania przez Krajową Radę Izby Architektów RP zespołu do spraw opiniowania wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego architektów w szkołach wyższych i składania przez IA RP wniosków w tych sprawach

Uchwała nr O-17-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 roku
04.06.2011

Uchwała nr O-17-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej

Uchwała nr O-18-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 roku
04.06.2011

Uchwała nr O-18-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie objęcia patronatem Izby Architektów RP kobiecej wyprawy w Himalaje

1  2  3