Izba Architektów - strona główna

Uchwały KRIA » Regulacje prawne

Uchwała nr O-41-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2010 roku
14.12.2010

Uchwała nr O-41-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmiany wzoru wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta w stosunku do osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej Państwami Członkowskimi, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta - przyjętego uchwałą KRIA nr O-13-II-2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r.

Uchwała nr O-42-III-2010 KRIA z dnia 10 listopada 2010
22.11.2010

Uchwała nr O-42-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia przez Krajową Radę Izby Architektów składu Rady Legislacyjnej.

Uchwała nr O-43-III-2010 KRIA z dnia 10 listopada 2010
22.11.2010

Uchwała nr O-43-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi KRIA do przeprowadzenia konsultacji z Okręgowymi Izbami Architektów w związku z wykonaniem uchwały nr 5 I Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP podjętej w Warszawie dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia przez Zjazd upoważnienia KRIA do podjęcia decyzji w sprawie zasad podziału opłat pobranych z tytułu kosztów postępowania dyscyplinarnego oraz z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

Uchwała nr O-44-III-2010 KRIA z dnia 10 listopada 2010
22.11.2010

Uchwała nr O-44-III-10 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu arch. M. Wiśniewskiego - sędziego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego IA RP

Uchwała nr O-45-III-2010 KRIA z dnia 10 listopada 2010
22.11.2010

Uchwała nr O-45-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie powołania przez Krajową Radę Izby Architektów zespołu do spraw opiniowania wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego architektów w szkołach wyższych i składania przez IA RP wniosków w tych sprawach

Uchwała nr O-46-III-2010 KRIA z dnia 10 listopada 2010
22.11.2010

Uchwała nr O-46-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Komisji ds. Legislacji dotyczącego strategii (kierunków działań) Izby Architektów RP w sprawach procesów legislacyjnych

Uchwała nr O-47-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 26 listopada 2010 roku
27.01.2011

Uchwała nr O-47-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu arch. M. Tryburskiego - sędziego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego IA RP.

Uchwała nr O-48-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 8 grudnia 2010 roku
27.01.2011

Uchwała nr O-48-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie dofinansowania przez Izbę Architektów RP wydawnictwa "Polska Polityka Architektoniczna"

Uchwała nr O-49-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 30 grudnia 2010 roku
01.04.2011

Uchwała Nr O-49-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wniosku Okręgowej Rady Izby, Opolskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej o umorzenie spłaty zaległej nadwyżki statutowej za rok 2002.

1  2  3