Izba Architektów - strona główna

Uchwały KRIA » Regulacje prawne

Uchwała nr O-21-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 23 czerwca 2010 r.
14.12.2010

Uchwała nr O-21-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia diety za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby w formie kwotowego ryczałtu miesięcznego

Uchwała nr O-22-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 28 lipca 2010 roku
14.12.2010

Uchwała nr O-22-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie podziału czynności pomiędzy członków Krajowej Rady

Uchwała nr O-23-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 28 lipca 2010 roku
14.12.2010

Uchwała nr O-23-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury arch. Pawła Kobylańskiego do Zarządu ACE w trakcie wyborów, które odbędą się na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia ACE w dniach 3-4 grudnia 2010 r.

Uchwała nr O-24-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 28 lipca 2010 roku
14.12.2010

Uchwała nr O-24-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie upoważnienia arch. Pawła Kobylańskiego do podejmowania w imieniu Izby Architektów działań organizacyjnych związanych z przygotowaniem konferencji EFAP 2011

Uchwała nr O-25-III-10 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 lipca 2010 r.
14.12.2010

Uchwała nr O-25-III-10 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu arch. A. Boryskiej - sędziego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego IA RP

Uchwała nr O-26-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 lipca 2010 r.
14.12.2010

Uchwała nr O-26-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia diety za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby w formie kwotowego ryczałtu miesięcznego

Uchwała nr O-27-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 lipca 2010 roku
14.12.2010

Uchwała nr O-27-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Radzie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów

Uchwała nr O-28-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 8 września 2010 r.
14.12.2010

Uchwała nr O-28-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zobowiązania okręgowych rad izby architektów do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące edukacji architektonicznej

Uchwała nr O-29-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 8 września 2010 r.
14.12.2010

Uchwała nr O-29-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 8 września 2010 r. w sprawie ustalenia diety za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby w formie kwotowego ryczałtu miesięcznego dla członków Krajowej Rady

Uchwała nr O-30-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 8 września 2010 r.
14.12.2010

Uchwała nr O-30-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 8 września 2010 r. w sprawie rekomendowania wpisu dotyczącego zaświadczeń potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta zgodnych z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej osoby nie będącej członkiem Izby Architektów RP do Załącznika V.7.1 dyrektywy 2005/36/WE - w procesie notyfikacyjnym oraz wydawania tych zaświadczeń

Uchwała nr O-31-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 8 września 2010 roku
14.12.2010

Uchwała nr O-31-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 8 września 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Komisji do spraw Legislacji Izby Architektów

Uchwała nr O-32-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 września 2010 roku
14.12.2010

Uchwała nr O-32-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 września 2010 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji do spraw Legislacji i zatwierdzenia jej członków

Uchwała nr O-33-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 września 2010 roku
14.12.2010

Uchwała nr O-33-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wysokości stawki dziennej diety w IV kwartale 2010 roku dla członków organów Krajowej Izby Architektów za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby

Uchwała nr O-34-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 września 2010 r.
14.12.2010

Uchwała nr O-34-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr O-08a-02 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie pieczęci urzędowych organów samorządu zawodowego architektów oraz zlecenia Mennicy Państwowej wykonanie pieczęci urzędowych dla jednostek organizacyjnych Izby Architektów RP

Uchwała nr O-35-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 października 2010 roku
14.12.2010

Uchwała nr O-35-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zwołania II Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów

Uchwała nr O-36-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2010 r.
14.12.2010

Uchwała nr O-36-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2010 r. w sprawie przetargów i konkursów w zakresie usług architektonicznych i utraty mocy uchwały nr O-03-05 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 15 kwietnia 2005 r.

Uchwała nr O-37-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2010 r.
14.12.2010

Uchwała nr O-37-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

Uchwała nr O-38-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2010 roku
14.12.2010

Uchwała nr O-38-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2010 roku w sprawie ustalenia kwoty miesięcznej składki członkowskiej na 2011 rok w samorządzie zawodowym architektów

Uchwała została uchylona Uchwałą nr 4 II Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 27 listopada 2010 r.

Uchwała nr O-39-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2010 r.
14.12.2010

Uchwała nr O-39-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości innych, niż składka członkowska opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów na rok 2011

Uchwała nr O-40-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2010 r.
14.12.2010

Uchwała nr O-40-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wysokości opłaty obowiązującej w 2011roku za postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Konfederacji Szwajcarskiej

1  2  3