Izba Architektów - strona główna

Regulaminy » Regulacje prawne

Regulamin korzystania z ochrony i pomocy prawnej
05.02.2011

Regulamin korzystania przez członków Izby Architektów z ochrony i pomocy prawnej Izby Architektów RP

Regulamin korzystania z działalności samopomocowej
05.02.2011

Regulamin korzystania przez członków Izby Architektów RP z działalności samopomocowej

Regulamin Komisji do spraw Legislacji IARP
05.02.2011

Regulamin Komisji do spraw Legislacji Izby Architektów RP

Regulamin Honorarium Architekta - opracowanie KRIA (2002)
05.02.2011

Regulamin Honorarium Architekta - opracowanie Krajowej Rady Izby Architektów (2002)

Regulamin Honorariów Architekta (2006)
05.02.2011

Regulamin Honorariów Architekta (2006)

Zasady gospodarki finansowej samorządu zawodowego architektów
05.02.2011

Zasady gospodarki finansowej samorządu zawodowego architektów.

Porozumienie między IARP a SARP
05.02.2011

Porozumienie między Izbą Architektów RP a SARP

Instrukcja dotycząca postępowania w sprawie świadczenia usług transgranicznych
05.02.2011

Instrukcja dotycząca postępowania w sprawie świadczenia usług transgranicznych.

1  2