Izba Architektów - strona główna

Regulacje prawne

Uchwała nr O-37-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 30 czerwca 2021 r.
19.07.2021

Uchwała nr O-36-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 30 czerwca 2021 r. ws uchylenia zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Uchwała personalna.

Uchwała nr O-38-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 30 czerwca 2021 r.
19.07.2021

Uchwała nr O-38-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 30 czerwca 2021 r. ws uchylenia zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Uchwała personalna.

Uchwała nr O-36-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Spółką Arkance Systems Poland Sp. z o.o.
19.07.2021

Uchwała nr O-36-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Spółką Arkance Systems Poland Sp. z o.o.

Uchwała nr O-35-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 30 czerwca 2021 r.
19.07.2021

Uchwała nr O-35-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia Izby Architektów RP do Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Uchwała nr 0-34-V-2021 Krajowej Rady Izba Architektów RP z dnia 30 czerwca 2021 r.
19.07.2021

Uchwała nr 0-34-V-2021 Krajowej Rady Izba Architektów RP z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zgłoszenia reprezentanta Polski do pełnienia funkcji w Zarządzie ACE

Uchwała nr O-33-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 2 czerwca 2021 r.
19.07.2021

Uchwała nr O-33-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie powołania członka Komisji Warunków Wykonywania Zawodu

Uchwała nr O-32-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 2 czerwca 2021 r.
19.07.2021

Uchwała nr O– 31–V– 2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 2 czerwca 2021 r.  w sprawie zgody na dokonanie wpłaty na rzecz Fundacji Promocji Architektury SARP  

Uchwała nr O-31-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 2 czerwca 2021 r.
19.07.2021

Uchwała nr O– 31–V– 2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zwołania Przedzjazdowego Konwentu Przewodniczących.

Uchwała nr O-30-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 2 czerwca 2021 r.
19.07.2021

Uchwała nr O –  30 – V – 2021  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 2 czerwca 2021 r.  w sprawie zlecenia zadania Okręgowym Izbom Architektów RP

Uchwała nr O-29-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2021 r.
19.07.2021

Uchwała nr O-29-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie rekomendowania Krajowemu Zjazdowi przyjęcia: regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zebrań obwodowych oraz wyboru delegatów na zjazdy okręgowe Okręgowych Izb Architektów RP , regulaminu  organizacji i trybu ...

Uchwała nr 10 XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 21 czerwca 2021r.
02.07.2021

Uchwała nr 10 XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów - Izby Architektów RP

Uchwała nr 9 XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 21 czerwca 2021r.
02.07.2021

Uchwała nr 9 XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 21 czerwca 2021r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zebrań obwodowych oraz wyboru delegatów na zjazdy okręgowe Okręgowych Izb Architektów RP

Uchwała nr 8 XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 21 czerwca 2021r.
02.07.2021

Uchwała nr 8 XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 21 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Izby Architektów RP

Uchwała nr 7 XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 21 czerwca 2021r.
02.07.2021

Uchwała nr 7 XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 21 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Izby Architektów RP za rok 2020

Uchwała nr 6 XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 21 czerwca 2021r.
02.07.2021

Uchwała nr 6 XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 21 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Krajowej Izby Architektów RP za rok 2020

Uchwała nr 5 XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 21 czerwca 2021r.
02.07.2021

Uchwała nr 5 XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 21 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej za rok 2020

Uchwała nr 4 XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 21 czerwca 2021r.
02.07.2021

Uchwała nr 4 XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 21 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2020

Uchwała nr 3 XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 21 czerwca 2021r.
02.07.2021

Uchwała nr 3 XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 21 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego za rok 2020

Uchwała nr 1 XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 21 czerwca 2021r.
02.07.2021

Uchwała nr 1 XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 21 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowej Rady Izby Architektów RP za rok 2020

Uchwała nr O-28-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2021 r.
28.05.2021

Uchwała nr O-28-V-2021   Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2021 r. ws uchylenia uchwały MAOIA ws zwołania XXIII Nadzwyczajnego Zjazdu Wyborczego

1  2  3  4  5  6  7  8    ...  55