Izba Architektów - strona główna

Regulacje prawne

Uchwała nr 3 IX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 5 listopada 2021 r.
25.11.2021
Uchwała nr 3 IX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów Izby Architektów RP w formie hybrydowej
Uchwała nr 2 IX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 5 listopada 2021 r.
25.11.2021
Uchwała nr 2 IX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Celowego z przeznaczeniem na raportowanie
Uchwała nr 1 IX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP  z dnia 5 listopada 2021 r.
25.11.2021
Uchwała nr 1 IX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Celowego z przeznaczeniem na cyfryzację IARP
Regulamin organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów Izby Architektów RP w formie hybrydowej
25.11.2021

Regulamin organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów Izby Architektów RP w formie hybrydowej

Uchwała nr O-55-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie objęcia honorowym patronatem wydarzenia infraBIM 2021 V4 Visegrad Group
17.11.2021

Uchwała nr O-55-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie objęcia honorowym patronatem wydarzenia infraBIM 2021 V4 Visegrad Group

Uchwała nr O-54-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie objęcia patronatem konferencji
17.11.2021

Uchwała nr O-54-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie objęcia patronatem konferencji "Zabytki dla wszystkich. Dostępność obiektów zabytkowych dla osób ze szczególnymi potrzebami"

Uchwała nr O-53-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie przystąpienia Krajowej Izby Architektów RP do procesu utworzenia Rady Sektorowej
17.11.2021

Uchwała nr O-53-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie przystąpienia Krajowej Izby Architektów RP do procesu utworzenia Rady Sektorowej

Uchwała nr O-52-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr O-06-V-2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie podziału czynności i obowiązków pomiedzy członków Krajowej Rady Izby Architektów RP w kaden
17.11.2021

Uchwała nr O-52-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr O-06-V-2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie podziału czynności i obowiązków pomiedzy członków Krajowej Rady Izby Architektów RP w kadencji 2018-2022 oraz uchwały nr O-10-V-2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustaleni...

Uchwała nr O-51-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu Jana Łukaszewskiego - delegata na Krajowy Zjazd Architektów RP
17.11.2021

Uchwała nr O-51-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu Jana Łukaszewskiego - delegata na Krajowy Zjazd Architektów RP

Uchwała nr O-50-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłu zenie umowy i zawarcie aneksu do umowy z TIME S.A. o współpracę w zakresie wydawnictw
17.11.2021

Uchwała nr O-50-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłu zenie umowy i zawarcie aneksu do umowy z TIME S.A. o współpracę w zakresie wydawnictw

Uchwała nr O-49-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia waloryzacji rocznej innych niz składka członkowska opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów, obowiązujących w 2022 r.
17.11.2021

Uchwała nr O-49-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia waloryzacji rocznej innych niz składka członkowska opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów, obowiązujących w 2022 r.

Uchwała nr O-48-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie zwołania Przedzjazdowego Konwentu Przewodniczących
17.11.2021

Uchwała nr O-48-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie zwołania Przedzjazdowego Konwentu Przewodniczących

Uchwała nr O-47-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie powołania biura XIII Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP
17.11.2021

Uchwała nr O-47-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie powołania biura XIII Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP

Uchwała nr O-46-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie zwołania i przeprowadzenia XIII Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP
17.11.2021

Uchwała nr O-46-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie zwołania i przeprowadzenia XIII Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP

Uchwała nr O-45-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2021 roku w sprawie przedłożenia i rekomendowania Krajowemu Zjazdowi przyjęcia uchwał na IX Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Architektów RP
17.11.2021

Uchwała nr O-45-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2021 roku w sprawie przedłożenia i rekomendowania Krajowemu Zjazdowi przyjęcia uchwał na IX Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Architektów RP

Uchwała nr O-44-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2021 roku w sprawie powołania biura IX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP
17.11.2021

Uchwała nr O-44-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2021 roku w sprawie powołania biura IX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP

Uchwała nr O-43-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2021 roku w sprawie zwołania i przeprowadzenia IX Nadzwyczajnego Zjazdu Izby Architektów RP przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
17.11.2021

Uchwała nr O-43-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2021 roku w sprawie zwołania i przeprowadzenia IX Nadzwyczajnego Zjazdu Izby Architektów RP przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Uchwała nr O-42-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zwołania i przeprowadzenia Konwentu Przewodniczących
17.11.2021

Uchwała nr O-42-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zwołania i przeprowadzenia Konwentu Przewodniczących

Uchwała nr O-41-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 września 2021 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem IX edycji konferencji
02.11.2021

Uchwała nr O-41-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 września 2021 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem IX edycji konferencji "Dni Dewelopera"

1  2  3  4  5  6  7  8    ...  56