Izba Architektów - strona główna

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna » Nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego
30.06.2015

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego

Zgodnie z § 2 pkt. 4 ust. 7 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty skarbowej...

Koszt postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego
05.02.2015
<p> Koszt postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego w wysokości <strong>800 zł </strong>należy uiścić na konto...</p>
Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego
02.12.2014

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego przyjęty uchwałą Krajowej Rady Izby Architektów RP nr O-16-III-2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego w specjalności architektonicznej i zmieniony uchwałą nr O-47-IV-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 listopada 2014 r.