Izba Architektów - strona główna

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna » Nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego

Koszt postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego
05.02.2015

Koszt postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego w wysokości 1130 zł należy uiścić na konto:

Krajowa Izba Architektów RP
ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
10 1020 1013 0000 0102 0003 2359

SWI...

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego
02.12.2014

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego przyjęty uchwałą Krajowej Rady Izby Architektów RP nr O-16-III-2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego w specjalności architektonicznej i zmieniony uchwałą nr O-47-IV-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 listopada 2014 r.