Izba Architektów - strona główna

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

Szkolenie KSD w Sądzie Najwyższym - 23.06.2016 r. i 22.09.2016
31.03.2017

Szkolenie KSD w Sądzie Najwyższym - 23.06.2016 r. i 22.09.2016

Uchwała nr 02/2017
29.03.2017

Uchwała nr 02/2017 KSD z dnia 17.02.2017 w sprawie przyjęcia protokołu z kolegialnego posiedzenia KSD z dnia 30.06.2016

Uchwała nr 01/2017
29.03.2017

Uchwała nr 01/2017 KSD z dnia 17.02.2017 w sprawie ukonstytuowania Prezydium Krajowego Sądu Dyscyplinarnego IARP

Uchwała nr 01/2016
13.02.2017

Uchwała nr 01/2016 KSD z dnia 30.06.2016 w sprawie przyjęcia protokołu z kolegialnego posiedzenia KSD z dnia 17.11.2015

V SZKOLENIE SĘDZIÓW OSD, KSD, OROZ IZBY ARCHITEKTRÓW RP
30.09.2016

V SZKOLENIE SĘDZIÓW OSD, KSD, OROZ IZBY ARCHITEKTÓW RP ORAZ PRAWNIKÓW OBSŁUGUJĄCYCH IZBĘ ARCHITEKTÓW RP.

Kolegialne wyjazdowe posiedzenie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Izby Architektów RP.
10.07.2016

Przewodnicząca Krajowego Sądu Dyscyplinarnego architekt Krystyna Kakareko zorganizowała w 30.06. - 01.07. 2016 r. Kolegialne wyjazdowe posiedzenie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Izby Architektów RP.

IV szkolenie Sędziów OSD, KSD, OROZ Izby Architektów RP oraz prawników obsługujących Izbę Architektów RP
09.07.2016

W dniu 23 czerwca 2016 roku odbyło się szkolenie zorganizowane przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej w I instancji. Symulowana rozprawa sądowa odbyła się w Sądzie Najwyższym przy Placu Krasińskich 2/4/6 w Warszawie. Szkolenie prowadził i przewodniczył symulowanej rozprawie sądowej Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Pan Zbigniew Kapiński.

III SZKOLENIE SĘDZIÓW KSD i OSD prowadzone przez SĘDZIEGO SĄDU APELACYJNEGO w WARSZAWIE ZBIGNIEWA KAPIŃSKIEGO, MARZEC 2016.
25.04.2016

W dniu 31 marca 2016 r. w siedzibie Krajowej Izby Architektów odbyło się szkolenie z zakresu odpowiedzialności zawodowej, skierowane do sędziów Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Przewodniczących Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych i sędziów OSD.

II SZKOLENIE SĘDZIÓW KSD i OSD przez SĘDZIEGO SĄDU APELACYJNEGO w WARSZAWIE ZBIGNIEWA KAPIŃSKIEGO, rok 2015.
28.02.2016

W dniu 5 listopada 2015 r. w siedzibie Krajowej Izby Architektów odbyło się szkolenie z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej, skierowane do sędziów Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Przewodniczących Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych i sędziów OSD.

Szkolenie prowadził: Zbigniew Kapiński Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie<...

Debata Krajowego Sądu Dyscyplinarnego z Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP w dniach 08 – 09 lutego 2016r.
28.02.2016

Przewodnicząca Krajowego Sądu Dyscyplinarnego architekt Krystyna Kakareko zorganizowała w Gdańsku Debatę Krajowego Sądu Dyscyplinarnego z Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP.

Dzięki pomocy  kolegi Przewodniczącego Pomorskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP, Ryszarda Combra spotkanie odbyło się w siedzibie Pomorskiej Okr...

Uchwała nr 11/2015
12.01.2016

Uchwała nr 11/2015 KSD z dnia 17.11.2015 w sprawie wyboru Sekretarza Prezydium KSD.

Uchwała nr 10/2015
12.01.2016

Uchwała nr 10/2015 KSD z dnia 17.11.2015 w sprawie odwołania Sekretarza Prezydium KSD.

Uchwała nr 09/2015
12.01.2016

Uchwała nr 09/2015 KSD z dnia 17.11.2015 w sprawie uchylenia uchwały 02/2015.

Uchwała nr 08/2015
12.01.2016

Uchwała nr 08/2015 KSD z dnia 17.11.2015 w sprawie przyjęcia protokołu z kolegialnego posiedzenia KSD z dnia 08.01.2015.

Uchwała nr 07/2015
12.01.2016

Uchwała nr 07/2015 KSD z dnia 17.11.2015 w sprawie przyjęcia protokołu z kolegialnego posiedzenia KSD z dnia 08.07.2015.

Uchwała nr 06/2015
12.01.2016

Uchwała nr 06/2015 KSD z dnia 17.11.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 05/2015.

Uchwała nr 05/2015
12.01.2016

Uchwała nr 05/2015 KSD z dnia 08.07.2015 w sprawie uzupełnienia składu Prezydium KSD.

Szkolenie
31.03.2015

SZKOLENIE SĘDZIÓW KSD i OSD przez SĘDZIEGO SĄDU APELACYJNEGO w WARSZAWIE ZBIGNIEWA KAPIŃSKIEGO

W dniu 19 czerwca 2015 r., w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Warszawie, przy Placu Krasińskich, odbyło się pierwsze z serii 3 szkoleń, zaplanowanych w bieżącym roku, przez Prezydium KSD we współpracy z Sądem Apelacyjnym...

Uchwała nr 04/2015
30.03.2015

Uchwała nr 04/2015 KSD z dnia 08.01.2015 w sprawie rezygnacji sędziego Mikołaja Kołacza z funkcji wiceprzewodniczącego KSD

Uchwała nr 03/2015
30.03.2015

Uchwała nr 03/2015 KSD z dnia 08.01.2015 w sprawie rezygnacji sędzi Alicji Bojarowicz z funkcji sędziego KSD

1  2  3