Izba Architektów - strona główna

Krajowy Sąd Dyscyplinarny » Uchwały KSD

Uchwała nr 01/2017
29.03.2017

Uchwała nr 01/2017 KSD z dnia 17.02.2017 w sprawie ukonstytuowania Prezydium Krajowego Sądu Dyscyplinarnego IARP

Uchwała nr 02/2017
29.03.2017

Uchwała nr 02/2017 KSD z dnia 17.02.2017 w sprawie przyjęcia protokołu z kolegialnego posiedzenia KSD z dnia 30.06.2016