Izba Architektów - strona główna

Krajowy Sąd Dyscyplinarny » Uchwały KSD

Uchwała nr 01/2015
30.03.2015

Uchwała nr 01/2015 KSD z dnia 08.01.2015 w sprawie przyjęcia protokołu z kolegialnego posiedzenia KSD z dnia 09.06.2014

Uchwała nr 02/2015
30.03.2015

Uchwała nr 02/2015 KSD z dnia 08.01.2015 w sprawie wysokości kosztów postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowe

Uchwała nr 03/2015
30.03.2015

Uchwała nr 03/2015 KSD z dnia 08.01.2015 w sprawie rezygnacji sędzi Alicji Bojarowicz z funkcji sędziego KSD

Uchwała nr 04/2015
30.03.2015

Uchwała nr 04/2015 KSD z dnia 08.01.2015 w sprawie rezygnacji sędziego Mikołaja Kołacza z funkcji wiceprzewodniczącego KSD

Uchwała nr 05/2015
12.01.2016

Uchwała nr 05/2015 KSD z dnia 08.07.2015 w sprawie uzupełnienia składu Prezydium KSD.

Uchwała nr 06/2015
12.01.2016

Uchwała nr 06/2015 KSD z dnia 17.11.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 05/2015.

Uchwała nr 07/2015
12.01.2016

Uchwała nr 07/2015 KSD z dnia 17.11.2015 w sprawie przyjęcia protokołu z kolegialnego posiedzenia KSD z dnia 08.07.2015.

Uchwała nr 08/2015
12.01.2016

Uchwała nr 08/2015 KSD z dnia 17.11.2015 w sprawie przyjęcia protokołu z kolegialnego posiedzenia KSD z dnia 08.01.2015.

Uchwała nr 09/2015
12.01.2016

Uchwała nr 09/2015 KSD z dnia 17.11.2015 w sprawie uchylenia uchwały 02/2015.

Uchwała nr 10/2015
12.01.2016

Uchwała nr 10/2015 KSD z dnia 17.11.2015 w sprawie odwołania Sekretarza Prezydium KSD.

Uchwała nr 11/2015
12.01.2016

Uchwała nr 11/2015 KSD z dnia 17.11.2015 w sprawie wyboru Sekretarza Prezydium KSD.