Izba Architektów - strona główna

Warunki członkostwa w IARP » Postępowanie w sprawie świadczenia usług transgranicznych

Oświadczenie o zamiarze świadczenia usług transgranicznych
25.01.2011

Wzór oświadczenia o zamiarze świadczenia usług transgranicznych w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

Instrukcja dotycząca postępowania w sprawie świadczenia usług transgranicznych

Instrukcja dotycząca postępowania w sprawie świadczenia usług transgranicznych.