Izba Architektów - strona główna

Aktualności

Badania Komisji Europejskiej dotyczące automatyzacji cyfrowej w usługach profesjonalnych
14.08.2020

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przesłało prośbę o wzięcie udziału w badaniach  opublikowanych przez Komisję Europejską dotyczących  automatyzacji cyfrowej w usługach profesjonalnych architektów, inżynierów, prawników i księgowych.

Zapraszamy do ankiety

więcej

Szkolenie PZU 06 sierpnia 2020 - Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
21.07.2020

W dniu 06 sieprnia 2020 roku odbędzie się  szkolenie dla członków IARP w Wielkopolskiej Izbie Okręgowej Architektów RP temat szkolenia: Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów/projektantów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej

 

Partner Szkolenia

1 lipca 2020 - Światowy Dzień Architektury.
01.07.2020

Czas i przestrzeń to podstawowe poję­cia w filozofii i fizyce. Na czas wpływu nie mamy, ale na nasze otoczenie - już tak.

Winston Churchill powiedział:

"Najpierw my kształtujemy budynki, a później one kształtują nas".

To, jak jest ukształtowana przestrzeń, która nas otacza - wpływa na nasze życie. Choć większość ludzi nie ...

Uwagi IARP do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
20.06.2020

4 czerwca br. roku na stronach RCL (Rządowe Centrum Legislacji) ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Izba Architektów RP została zaproszona do konsultacji tego projektu. Konsultacje trwały od 5-18 czerwca. W wyniku wewnętrznych konsultacji i prac nad tym projek...

XIV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP.
10.06.2020

W dniach 5-8 czerwca 2020 r. odbywał się XIV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. 

Decyzją Zjazdu Krajowego:

  1. Przyjęto spraw...
Półmetek - INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI v. 1/2 2018-2020
04.06.2020

Koleżanki, Koledzy,

w czerwcu br. mijają 2 lata od wyboru obecnej Krajowej Rady IARP. Ponieważ traktujemy naszą pracę na rzecz środowiska architektów jako służbę publiczną, jesteśmy Wam winni podsumowanie tego, co udało nam się zrobić w tym czasie.

Zawiadomienie zwołaniu XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP,
05.05.2020

Do wszystkich Delegatów

na XIV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP

5-8 c...

Dostępność do materiałów on-line
28.04.2020

Informujemy, że w trosce o minimalizowanie uciążliwości pracy architektów IARP w okresie epidemii przyspieszyliśmy udostępnianie on - line przygotowanych materiałów szkoleniowych.

Znajdują się one w Warsztacie Architekta od linkiem: więcej

Podziękowania dla środowiska lekarzy
22.04.2020

Pismo KRIA skierowane do prof. dr hab. med. Andrzej Matyja Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej z prośbą o przyjęcie podziękowań za trud, poświęcenie i profesjonalizm, jakie okazuje środowisko lekarzy w walce z pandemią koronawirusa COVID-19, oraz nadesłane podziękowania za słowa uznania i wsparcia dla wszystkich lekarzy.

Życzenia
09.04.2020

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy architekci
Święta Wielkanocne to czas nadziei i wiary w odrodzenie. 

Tegoroczne Święta przychodzi nam spędzić w szczególnych warunkach ogólnoświatowej pandemii, która przysłoniła horyzont i zasnuła niebo ciemnymi chmurami kryzysu, osamotnienia, niepewności i bezsilności.

W te szczególne, trudne dla nas wszystkich Święta, Krajowa Rada Izby Architektów RP składa wszystkim członkom samorządu, ich rodzinom i bliskim, życzenia zdrowia, wytrwałości, spokoju i ciepła. Niech ten czas przyniesie odpoczynek od codziennych, jakże innych niż zwykle, trosk i zmartwień, a także natchnie nadzieją i optymizmem, którego teraz szczególnie potrzebujemy. 

Składamy również szczególne życzenia.

Życzenia Solidarności: rodzinnej, zawodowej, społecznej. 

Bądźmy solidarni społecznie, przestrzegajmy zaleceń i obostrzeń czasu pandemii. Maseczki i rękawiczki niech będą  objawem troski i podstawowym środkiem ochrony naszych bliźnich. Zachowywanie zasad etyki zawodowej w naszych wewnętrznych i zewnętrznych relacjach chroni nas architektów i nasz zawód przed chaosem i deprecjacją naszej pracy na społecznym rynku gospodarki.

Życzymy wszystkim Koleżankom i Kolegom wytrwałości, empatii dla bliskich i otoczenia, a przede wszystkim zdrowia. 

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP
Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP, Prezes KRIA

Ubezpieczenie OC zawodowe architekta
01.04.2020

W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi obowiązku ubezpieczenia architektów IARP informuje:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy architekt, który jest aktywnym członkiem IARP tj. został wpisany na listę architektów w okręgowej izbie architektów, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Przerwa w wykonywaniu czynności zawodowych w wyniku epidemii koronawirusa, nie zwalnia z ustawowego obowiązku ubezpieczenia.

Zwolnienie z tego obowiązku następuje tylko w przypadku skreślenia z listy architektów, lub zawieszenia swojego członkostwa przez architekta.

Dlaczego wznowienie ubezpieczenia w terminie jest tak ważne?
Ponieważ z perspektywy odpowiedzialności cywilnej kluczowy jest czas osobiście wykonywanych czynności projektowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego. Nawet jednodniowa przerwa w ubezpieczeniu oznacza utratę ochrony.
To z kolei wiąże się z ryzykiem pełnej odpowiedzialności, także majątkowej oraz z możliwością nałożenia kary przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Wznów ubezpieczenie OC zawodowe
01.04.2020

Przypomnienie o terminie wznowień ubezpieczeń obowiązkowych architektów

Komunikat nr 2 Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP (25 marca 2020 r.)
28.03.2020

Komunikat nr 2 Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP (25 marca 2020 r.) znajduje się do pobrania w załączniku poniżej.

Informacja
24.03.2020

Z uwagi na rosnące ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) w Polsce oraz w nawiązaniu do Zarządzenia nr 1/2020 z dn. 11 marca 2020 r. Prezes Krajowej Rady Izby Architektów Małgorzaty Pilinkiewicz, mając na uwadze konieczność minimalizacji ryzyka Krajowa Rada Izby Architektów RP wprowadza z dniem 16 marca br. system pracy zdalnej dla pracowników Biura Krajowej Izby Architektów RP. 

Biuro Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP nie przyjmuje bezpośrednio interesantów, do odwołania. Wszystkie sprawy należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej: kkk@izbaarchitektow.pl

Informacja
21.03.2020

W związku z zagrożeniem epidemicznym Krajowa Rada Izby Architektów RP podjęła uchwałę rekomendującą zmianę formy przeprowadzenia tegorocznych Sprawozdawczych Zjazdów Okręgowych z posiedzeń na zjazdy z wykorzystaniem elektronicznego systemu członkowskiego. W tym celu został przygotowany w systemie członkowskim moduł do głosowań nad uchwałami w tym sprawozdaniami organów Okręgowych Izb Architektów. KRIA umieściła w systemie członkowskim uchwały i materiały przesłanie przez OIA. 

Prosimy delegatów na Zjazdy Okręgowe (oraz wszystkich członków OPOIA, LUOIA, WMOIA) o przystąpienie do głosowania. 

Głosowanie rozpoczęło się w dniu dzisiejszym i trwać będzie do 28 marca do godziny 20:00. Po tym czasie nie będzie już możliwości oddawania głosów. 

Instrukcja głosowania
 
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Krajowa Rada IARP

Komunikat nr 1 Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP (20 marca 2020 r.)
20.03.2020

Komunikat nr 1 Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP (20 marca 2020 r.)

Informacja
16.03.2020

Szanowni Państwo,
Z uwagi na rosnące ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) w Polsce oraz w nawiązaniu do Zarządzenia nr 1/2020 z dn. 11 marca 2020 r. Prezes Krajowej Rady Izby Architektów Małgorzaty Pilinkiewicz, mając na uwadze konieczność minimalizacji ryzyka

Krajowa Rada Izby Architektów RP wprowadza z dniem 16 marca br. system pracy zdalnej dla pracowników Biura KRIA.

Biuro Krajowej Izby Architektów RP pod adresem ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa nie przyjmuje interesantów. 

Sprawy należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej organu, do którego kierowana jest korespondencja:

Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na ww. adresy mailowe.

W sprawach, dotyczących KROZ, prosimy o kontakt pod nr tel. 52 345 56 46 lub e-mail sekretariat.kroz@izbaarchitektow.pl.

Zarządzenie nr 2/2020 Prezes KRIA ws. wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus)
16.03.2020

Z uwagi na rosnące ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus), w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo członków IARP będących delegatami na posiedzenia zjazdów okręgowych izb architektów oraz pracowników biur, w ślad za decyzjami o odwołaniu posiedzeń sprawozdawczych zjazdów okręgowych izb, zwołanych w okresie od 13 - 28 marca 2020 r., w załączeniu przekazuję Zarządzenie nr 2/2020 Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem w Izbie Architektów RP.

Zarządzenie nr 1/2020 Prezes KRIA ws. wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus)
11.03.2020

Z uwagi na rosnące ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus), w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo członków IARP oraz pracowników biur w załączeniu przekazuję Zarządzenie nr 1/2020 Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem w Izbie Architektów RP.

Szkolenie PZU - 24.02.2020 - Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
13.02.2020

W dniu 24.02.2020 roku odbędzie się szkolenie dla członków IARP w Małopolskiej Izbie Okręgowej Architektów RP temat szkolenia: Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów/projektantów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Partner Szkolenia

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12    ...  20