Izba Architektów - strona główna

Aktualności

Opinia Komisji ds. warunków wykonywania zawodu działającej przy Krajowej Radzie IARP dot. Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu
01.04.2021

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Przewodniczący,

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP, przekazujemy w załączeniu opinię Komisji ds. warunków wykonywania zawodu działającej przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP, wydaną po analizie regulaminu „Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji a...

Życzenia
01.04.2021

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy architekci

 

Kolejne Święta Wielkanocne przychodzi nam spędzić w warunkach ogólnoświatowej pandemii, która od wielu miesięcy niesie obawy o zdrowie i życie,

utrzymuje poczucie niepewności i bezsilności.

W ten szczególny czas wiary i nadziei Krajowa Rada Izby Architektów RP

składa wszystkim członkom samorządu, ich rodzinom i bliskim,

życzenia zdrowia i wytrwałości.

Choć na chwilę, w bezpiecznym gronie najbliższych,

odpocznijmy od codziennych trosk i zmartwień,

spróbujmy odnaleźć i podzielić się nadzieją i optymizmem.

Ponawiamy też życzenia solidarności: rodzinnej, zawodowej, społecznej.

Musimy być solidarni społecznie, przestrzegać zaleceń i obostrzeń czasu pandemii. Ograniczenia niech nas nie tylko ochronią przed wirusem,

ale przede wszystkim wzmocnią i przygotują do odrodzenia i pokonania przeciwności losu. Solidarność zawodowa przestrzegania zasad etyki

powinna ochronić nas przed deprecjacją pracy architekta.
Maseczki i dystans społeczny niech będą wyrazem troski i dbałości o zdrowie i życie.

Życzymy wszystkim spokoju, wytrwałości, empatii, a przede wszystkim zdrowia i sił,

abyśmy dotrwali bezpiecznie do lepszych czasów.

 

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP

Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP, Prezes KRIA

Podziękowania dla Delegatów i Członków Okręgowych Izb Architektów RP
01.04.2021

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Architekci,

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w sprawozdawczych okręgowych zjazdach Izby Architektów RP. Niestety obostrzenia stanu epidemii i jej dynamicznego rozwoju, już po raz drugi nie pozwoliły na organizację zjazdów w formie stacjonarn...

Informacja
01.04.2021
W dniu 2 kwietnia 2021 r. biuro KIA RP będzie nieczynne.
Stanowisko Krajowej Rady Izby Architektów RP dot. konkursu CAMERIMAGE
25.03.2021

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Architekci, Szanowni Państwo,

Realizując ustawowe zadanie reprezentacji i ochrony interesów zawodowych architektów, Krajowa Rada Izby Architektów RP przedstawia stanowisko w sprawie warunków wykonywania zawodu,...

Pismo Krajowej Rady Izby Architektów RP dotyczące prawa do kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej skierowane do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
12.03.2021

Pismo Krajowej Rady Izby Architektów RP dotyczące prawa do kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej skierowane do Głównego Inspektora nadzoru budowlanego wraz ze Stanowiskiem Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Przekaż 1%
11.03.2021

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Przewodniczący,

W związku z trwającym obecnie okresem dokonywania rozliczeń z tytułu otrzymywanych przychodów za rok 2020, który kończy się w dniu 30.04.2021 r., oraz z możliwością przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, Krajowa Rada Izby Architektów RP przesyła sugestie dla...

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. przesłanek odpowiedzialności karnej z tytułu użytkowania obiektu budowlanego w sposób niezgodny z przepisami
11.02.2021

W dniu 9 lutego 2021 r. Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosił orzeczenie w sprawie przesłanek odpowiedzialności karnej z tytułu użytkowania obiektu budowlanego w sposób niezgodny z przepisami. Trybunał orzekł, że przepisy, że przepis prawa budowlanego pozwalający na karanie za użytkowanie obiektu niezgodnie z przepisami jest niekonstytu...

Ubezpieczenie na życie IARP w PZU
25.01.2021
Krajowa Rada IARP oraz PZU Życie SA przy współpracy z iExpert, mają zaszczyt przedstawić architektom kolejną, atrakcyjną ofertę - grupowe ubezpieczenie na życie dla architektów IARP, ich rodzin i pracowników.
Komunikat Prezes IARP
22.01.2021

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy architekci, członkowie i delegaci na zjazdy okręgowe !

W ubiegłym roku, dzięki wysiłkowi i współpracy wszystkich jednostek organizacyjnych, samorząd zawodowy architektów, pomimo stanu epidemii i związanych z nim ograniczeń organizacyjnych i prawnych, prze...

Zmarł prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać
13.01.2021

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 5 stycznia 2021 roku zmarł
prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać
Wybitny architekt, nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów,
absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej
Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich o...

Ważna nowelizacja Warunków Technicznych dotycząca wskaźnika EP
01.01.2021

25.12.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

Rozporządzenie to nowelizuje obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jaki...

Zmarł prof. dr hab. inż. architekt Jan Tajchman
31.12.2020

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 29 grudnia 2020 r.

zmarł

prof. dr hab. inż. architekt Jan Tajchman

Wybitny architekt i konserwator zabytków

Znakomity uczony, nauczy...

Pożegnanie kol. Mirosława Załuskiego
31.12.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 26 grudnia 2020 roku, w wieku 78 lat

zmarł

mgr inż. architekt Mirosław Załuski

więcej

Życzenia Noworoczne
30.12.2020

Z okazji Nowego Roku, w imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP życzę dużo zdrowia i sił do realizacji zarówno niespełnionych marzeń i planów z 2020 r., jak i nowych, "post covidowych".  Życzę, aby optymizm i wzajemna życzliwość ułatwiały wzajemne relacje oraz dominowały w pracy zawodowej i w życiu osobistym. 

Żeg...

Życzenia Świąteczne
26.12.2020

Podziękowania Małgorzaty Pilinkiewicz Prezes Krajowej Rady dla delegatów za uczestnictwo w Krajowym Zjeździe oraz protokół Komisji Skrutacyjnej z wynikami głosowań.
18.12.2020

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Delegaci

Szanowne Koleżanki Przewodniczące i Szanowni Koledzy Przewodniczący

więcej

Informacja
18.12.2020
W dniach 24 grudnia 2020 r. - 3 stycznia 2021 r. biuro KRIA RP będzie nieczynne.
XII Programowo-Budżetowy Zjazd Izby Architektów RP
15.12.2020

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
 
Na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów - Izby Architektów RP, Uchwałą nr O - 42 - V - 2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 4 listop...

Spotkania Krajowej Rady Izby Architektów RP z Delegatami na XII Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP
09.12.2020

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP zapraszamy Koleżanki i Kolegów Delegatów na dwa spotkania Krajowej Rady z Delegatami na XII Programowo-Budżetowy Zjazd Izby Architektów RP, które odbędą się w dniach 9.12.2020 r. i 10.12.2020 r. w godz. 17.00 - 20.00 przy wykorzystaniu środk...

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    ...  20