Izba Architektów - strona główna

Aktualności

Program spotkań Krajowej Rady Izby Architektów RP z Delegatami na XV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP
08.06.2021
W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP zapraszamy Koleżanki i Kolegów Delegatów na dwa spotkania Krajowej Rady z Delegatami na XV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP, które odbędą się w dniach 9.06.2021 r. (środa) i 10.06.2021 r. (czwartek) w godz. 17:00 ? 20:00 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Zawiadomienie o zwołaniu XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP
18.05.2021

Do wszystkich Delegatów
XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP
19-21 czerwca 2021 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Delegaci,

Na podstawie art. 31 zy2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z za...

Sieć Organizacji Architektonicznych na rzecz Nowego Europejskiego Bauhausu
18.05.2021

Miło nam poinformować, że w dniu 17 maja 2021 roku została powołana Sieć Organizacji Architektonicznych na rzecz Nowego Europejskiego Bauhausu.


Założycielami sieci są:
1. Izba Architektów RP
2. Stowarzyszenie Architektów Polskich
3. Towarzystwo Urbanistów Polskich
4. Federacja Polskiej Urbanistyki

ForMA - III Forum Młodych Architektów IARP
12.05.2021
Apel w sprawie Elektrociepłowni Szombierki
04.05.2021

Szanowni Państwo,

W związku z docierającymi sygnałami oraz niepokojącymi apelami, dotyczącymi dramatycznie pogarszającego się stanu zachowania kompleksu budynków Elektrociepłowni Szombierki, Krajowa Rada Izby Architektów w dniu 5 maja 2021 roku zwróciła się do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sport...

Oświadczenie Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze stanowiskiem SARP w sprawie uwag Izby Architektów RP do regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu...
21.04.2021

Oświadczenie Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

w związku ze stanowiskiem SARP w sprawie uwag Izby Architektów RP do regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu oraz innych konkursów

List otwarty do Prezesa SARP
21.04.2021

Szanowny Panie Prezesie
 

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, powołana ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, jest jedyną organizacją w Polsce realizującą konstytucyjne prawo do zrzeszenia się osób wykonujących zawód architekta, za...

Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 29 marca 2021 r., dotyczące prawa osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi do pełnienia funkcji kierownika budowy.
19.04.2021

Krajowa Rada Izby Architektów RP publikuje stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 29 marca 2021 r., dotyczące prawa osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi do pełnienia funkcji kierownika budowy.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w całości podzie...

Gala Stypendium Twórczego SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego
19.04.2021
Serdecznie zapraszamy na transmisję Gali Stypendium Twórczego SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego - wtorek, 20 kwietnia o godz.18.00.
Opinia Komisji ds. warunków wykonywania zawodu działającej przy Krajowej Radzie IARP dot. Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu
01.04.2021

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Przewodniczący,

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP, przekazujemy w załączeniu opinię Komisji ds. warunków wykonywania zawodu działającej przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP, wydaną po analizie regulaminu „Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji a...

Życzenia
01.04.2021

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy architekci

 

Kolejne Święta Wielkanocne przychodzi nam spędzić w warunkach ogólnoświatowej pandemii, która od wielu miesięcy niesie obawy o zdrowie i życie,

utrzymuje poczucie niepewności i bezsilności.

W ten szczególny czas wiary i nadziei Krajowa Rada Izby Architektów RP

składa wszystkim członkom samorządu, ich rodzinom i bliskim,

życzenia zdrowia i wytrwałości.

Choć na chwilę, w bezpiecznym gronie najbliższych,

odpocznijmy od codziennych trosk i zmartwień,

spróbujmy odnaleźć i podzielić się nadzieją i optymizmem.

Ponawiamy też życzenia solidarności: rodzinnej, zawodowej, społecznej.

Musimy być solidarni społecznie, przestrzegać zaleceń i obostrzeń czasu pandemii. Ograniczenia niech nas nie tylko ochronią przed wirusem,

ale przede wszystkim wzmocnią i przygotują do odrodzenia i pokonania przeciwności losu. Solidarność zawodowa przestrzegania zasad etyki

powinna ochronić nas przed deprecjacją pracy architekta.
Maseczki i dystans społeczny niech będą wyrazem troski i dbałości o zdrowie i życie.

Życzymy wszystkim spokoju, wytrwałości, empatii, a przede wszystkim zdrowia i sił,

abyśmy dotrwali bezpiecznie do lepszych czasów.

 

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP

Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP, Prezes KRIA

Podziękowania dla Delegatów i Członków Okręgowych Izb Architektów RP
01.04.2021

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Architekci,

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w sprawozdawczych okręgowych zjazdach Izby Architektów RP. Niestety obostrzenia stanu epidemii i jej dynamicznego rozwoju, już po raz drugi nie pozwoliły na organizację zjazdów w formie stacjonarn...

Informacja
01.04.2021
W dniu 2 kwietnia 2021 r. biuro KIA RP będzie nieczynne.
Stanowisko Krajowej Rady Izby Architektów RP dot. konkursu CAMERIMAGE
25.03.2021

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Architekci, Szanowni Państwo,

Realizując ustawowe zadanie reprezentacji i ochrony interesów zawodowych architektów, Krajowa Rada Izby Architektów RP przedstawia stanowisko w sprawie warunków wykonywania zawodu,...

Pismo Krajowej Rady Izby Architektów RP dotyczące prawa do kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej skierowane do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
12.03.2021

Pismo Krajowej Rady Izby Architektów RP dotyczące prawa do kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej skierowane do Głównego Inspektora nadzoru budowlanego wraz ze Stanowiskiem Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Przekaż 1%
11.03.2021

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Przewodniczący,

W związku z trwającym obecnie okresem dokonywania rozliczeń z tytułu otrzymywanych przychodów za rok 2020, który kończy się w dniu 30.04.2021 r., oraz z możliwością przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, Krajowa Rada Izby Architektów RP przesyła sugestie dla...

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. przesłanek odpowiedzialności karnej z tytułu użytkowania obiektu budowlanego w sposób niezgodny z przepisami
11.02.2021

W dniu 9 lutego 2021 r. Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosił orzeczenie w sprawie przesłanek odpowiedzialności karnej z tytułu użytkowania obiektu budowlanego w sposób niezgodny z przepisami. Trybunał orzekł, że przepisy, że przepis prawa budowlanego pozwalający na karanie za użytkowanie obiektu niezgodnie z przepisami jest niekonstytu...

Ubezpieczenie na życie IARP w PZU
25.01.2021
Krajowa Rada IARP oraz PZU Życie SA przy współpracy z iExpert, mają zaszczyt przedstawić architektom kolejną, atrakcyjną ofertę - grupowe ubezpieczenie na życie dla architektów IARP, ich rodzin i pracowników.
Komunikat Prezes IARP
22.01.2021

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy architekci, członkowie i delegaci na zjazdy okręgowe !

W ubiegłym roku, dzięki wysiłkowi i współpracy wszystkich jednostek organizacyjnych, samorząd zawodowy architektów, pomimo stanu epidemii i związanych z nim ograniczeń organizacyjnych i prawnych, prze...

Zmarł prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać
13.01.2021

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 5 stycznia 2021 roku zmarł
prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać
Wybitny architekt, nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów,
absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej
Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich o...

1  2  3  4  5  6  7  8  9    ...  20