Izba Architektów - strona główna

Aktualności

Opinia IARP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (70 m2)
28.08.2021

Izba Architektów RP jako samorząd zawodowy zrzeszający architektów, czynnie wykonujących zawód i zmagających się na co dzień z trudną rzeczywistością prawną i administracyjną w zakresie inwestycji budowlanych, po dogłębnym przeanalizowaniu proponowanych zmian i konsekwencji jakie przyniesie wprowadzenie tych zmian w życie jest zmuszona negatywni...

Stanowisko Izby Architektów RP wobec propozycji rozdawania przez państwo darmowych projektów budowlanych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2
13.08.2021

Stanowisko Izby Architektów RP wobec propozycji rozdawania przez państwo
darmowych projektów budowlanych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2

 

W związku z założeniami „Polskiego Ładu” jako nowej instytucji wsparcia obywateli w budowie własnego domu, Izba A...

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów
26.07.2021
Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP we współpracy ze Śląską Okręgową Izbą Architektów RP zaprasza na szkolenie: "Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów/projektantów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej"
Światowy Dzień Architektury
01.07.2021

 .
1 lipca 2021 obchodzimy Świat...

XV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP.
22.06.2021

W dniach 19-21 czerwca 2021 r. odbywał się XV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. 

 

Decyzją Zjazdu Krajowego:

  1. Przyjęto sprawozdania organów Izby z działalności ...
Propozycja zmian wewnętrznych regulaminów i statutu IARP.
17.06.2021

Na najbliższym Krajowym Zjeździe IARP delegaci będą decydować o losach, proponowanych przez Krajową Radę IARP, zmian wewnętrznych regulaminów i statutu IARP. Zmiany podyktowane są potrzebą modernizacji Izby, otwarciem jej na cyfryzację i umożliwienie korzystania z współczesnych możliwości techniczno-informatycznych.

Izba Architektów ni...

Prezentacja z działalności KRIA za 2020 rok
17.06.2021

Czerwiec to tradycyjny czas sprawozdań i podsumowań działalności w Krajowej Izbie Architektów RP.  Nie mamy się czego wstydzić, bo staraliśmy aktywnie działać i być blisko architektów, mimo pandemii. Uważamy też, że każdy członek izby ma prawo wiedzieć na jakie cele przeznaczane jest 30 % jego składki członkowskiej (70 % jest do dyspozycji Okręgowych Izb), dlatego przedstawiamy skróconą wersję sprawozdania z działalności Krajowej Rady IARP w roku 2020.

Umowa handlowa UE-Kanada CETA
16.06.2021

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że we wrześniu br., z okazji 4. rocznicy funkcjonowania Umowy handlowej UE-Kanada CETA, Komisja Europejska organizuje wydarzenie skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw SME. Celem wydarzenia ma być poznanie sposobów możliwego wsparcia SME w lepszym wykorzystaniu korz...

Program spotkań Krajowej Rady Izby Architektów RP z Delegatami na XV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP
08.06.2021
W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP zapraszamy Koleżanki i Kolegów Delegatów na dwa spotkania Krajowej Rady z Delegatami na XV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP, które odbędą się w dniach 9.06.2021 r. (środa) i 10.06.2021 r. (czwartek) w godz. 17:00 ? 20:00 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Zawiadomienie o zwołaniu XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP
18.05.2021

Do wszystkich Delegatów
XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP
19-21 czerwca 2021 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Delegaci,

Na podstawie art. 31 zy2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z za...

Sieć Organizacji Architektonicznych na rzecz Nowego Europejskiego Bauhausu
18.05.2021

Miło nam poinformować, że w dniu 17 maja 2021 roku została powołana Sieć Organizacji Architektonicznych na rzecz Nowego Europejskiego Bauhausu.


Założycielami sieci są:
1. Izba Architektów RP
2. Stowarzyszenie Architektów Polskich
3. Towarzystwo Urbanistów Polskich
4. Federacja Polskiej Urbanistyki

ForMA - III Forum Młodych Architektów IARP
12.05.2021
Apel w sprawie Elektrociepłowni Szombierki
04.05.2021

Szanowni Państwo,

W związku z docierającymi sygnałami oraz niepokojącymi apelami, dotyczącymi dramatycznie pogarszającego się stanu zachowania kompleksu budynków Elektrociepłowni Szombierki, Krajowa Rada Izby Architektów w dniu 5 maja 2021 roku zwróciła się do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sport...

Oświadczenie Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze stanowiskiem SARP w sprawie uwag Izby Architektów RP do regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu...
21.04.2021

Oświadczenie Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

w związku ze stanowiskiem SARP w sprawie uwag Izby Architektów RP do regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu oraz innych konkursów

List otwarty do Prezesa SARP
21.04.2021

Szanowny Panie Prezesie
 

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, powołana ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, jest jedyną organizacją w Polsce realizującą konstytucyjne prawo do zrzeszenia się osób wykonujących zawód architekta, za...

Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 29 marca 2021 r., dotyczące prawa osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi do pełnienia funkcji kierownika budowy.
19.04.2021

Krajowa Rada Izby Architektów RP publikuje stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 29 marca 2021 r., dotyczące prawa osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi do pełnienia funkcji kierownika budowy.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w całości podzie...

Gala Stypendium Twórczego SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego
19.04.2021
Serdecznie zapraszamy na transmisję Gali Stypendium Twórczego SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego - wtorek, 20 kwietnia o godz.18.00.
Opinia Komisji ds. warunków wykonywania zawodu działającej przy Krajowej Radzie IARP dot. Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu
01.04.2021

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Przewodniczący,

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP, przekazujemy w załączeniu opinię Komisji ds. warunków wykonywania zawodu działającej przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP, wydaną po analizie regulaminu „Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji a...

Życzenia
01.04.2021

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy architekci

 

Kolejne Święta Wielkanocne przychodzi nam spędzić w warunkach ogólnoświatowej pandemii, która od wielu miesięcy niesie obawy o zdrowie i życie,

utrzymuje poczucie niepewności i bezsilności.

W ten szczególny czas wiary i nadziei Krajowa Rada Izby Architektów RP

składa wszystkim członkom samorządu, ich rodzinom i bliskim,

życzenia zdrowia i wytrwałości.

Choć na chwilę, w bezpiecznym gronie najbliższych,

odpocznijmy od codziennych trosk i zmartwień,

spróbujmy odnaleźć i podzielić się nadzieją i optymizmem.

Ponawiamy też życzenia solidarności: rodzinnej, zawodowej, społecznej.

Musimy być solidarni społecznie, przestrzegać zaleceń i obostrzeń czasu pandemii. Ograniczenia niech nas nie tylko ochronią przed wirusem,

ale przede wszystkim wzmocnią i przygotują do odrodzenia i pokonania przeciwności losu. Solidarność zawodowa przestrzegania zasad etyki

powinna ochronić nas przed deprecjacją pracy architekta.
Maseczki i dystans społeczny niech będą wyrazem troski i dbałości o zdrowie i życie.

Życzymy wszystkim spokoju, wytrwałości, empatii, a przede wszystkim zdrowia i sił,

abyśmy dotrwali bezpiecznie do lepszych czasów.

 

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP

Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP, Prezes KRIA

Podziękowania dla Delegatów i Członków Okręgowych Izb Architektów RP
01.04.2021

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Architekci,

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w sprawozdawczych okręgowych zjazdach Izby Architektów RP. Niestety obostrzenia stanu epidemii i jej dynamicznego rozwoju, już po raz drugi nie pozwoliły na organizację zjazdów w formie stacjonarn...

1  2  3  4  5  6  7  8    ...  19