Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 23.12.2021 | Aktualizacja: 23.12.2021, 09:25:44

Uwagi do projektu nowelizacji Warunków Technicznych

Poniżej udostępniamy pismo przewodnie oraz zestawienie tabelaryczne uwag przesłanych do Ministerstwa Rozwoju i Technologii przez Izbę Architektów RP w ramach konsultacji projektu nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie.

Komisja prawa inwestycyjnego rozpatrzyła łącznie 457 uwag do nowelizacji, zgłoszony przez okręgowe izby, członków Komisji i KRIA. Przesłane z OIA uwagi stanowiły bardzo wartościowy materiał, który po głębokim przeanalizowaniu przez Komisję prawa inwestycyjnego stał się bazą dla opracowania ostatecznej wersji dokumentu. Dziękujemy wszystkim koleżankom i kolegom z OIA oraz członkom Komisji prawa inwestycyjnego za zaangażowanie w proces konsultacji przedmiotowego projektu rozporządzenia.


Załączniki: