Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 15.12.2021 | Aktualizacja: 15.12.2021, 09:36:09

Rekomendacje zapisów konkursów architektonicznych

W dniu 30 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli KRIA z przedstawicielami ZG SARP w siedzibie Zarządu Głównego SARP w Warszawie w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie dokumentu rekomendacji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących organizacji konkursów architektonicznych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych w zakresach dotychczas nieuzgodnionych pomiędzy SARP i IARP.

W wyniku spotkania wypracowano końcową wersją porozumienia w sprawie zagadnień, które wyłoniły się podczas prac zespołu roboczego nad projektem Rekomendacji Prezesa UZP dotyczących konkursu w branąy architektonicznej oraz dotychczas stanowiły rozbieąne stanowiska IARP i SARP.

 


Załączniki: