Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 29.11.2021 | Aktualizacja: 29.11.2021, 16:33:28

Zawiadomienie o zwołaniu XIII Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP

Do wszystkich Delegatów

XIII Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Delegaci na Krajowy Zjazd Izby Architektów RP,

Na podstawie § 4 ust. 1 regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów Izby Architektów RP w formie hybrydowej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3 IX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów Izby Architektów RP w formie hybrydowej,

w imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP zawiadamiamy Koleżanki i Kolegów – Delegatów

o zwołaniu XIII Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP,

który odbędzie się w dniach 10-11 grudnia 2021 r.

Niniejszym informujemy, że Krajowa Rada IARP zdecydowała o organizacji i przeprowadzeniu Krajowego Zjazdu w formie hybrydowej (tj. częściowo w trybie stacjonarnym, a częściowo w trybie zdalnym) na podstawie Uchwały nr 3 IX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów Izby Architektów RP w formie hybrydowej.

Konieczność przyjęcia takiej formy związana jest z trwającą pandemią i nadal obowiązującymi ograniczeniami dotyczącymi gromadzenia się większej liczby osób.  

Krajowa Rada Izby Architektów RP zwraca się z prośbą do Szanownych Koleżanek i Kolegów Delegatów o pisemną deklarację do dnia 15 listopada br. o planowanej formie uczestnictwa w zjeździe (stacjonarnie bądź elektronicznie). Informacja ta jest niezbędna w celu zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc noclegowych oraz zapewnienia sali konferencyjnej, której powierzchnia będzie spełniała normy bezpieczeństwa epidemiologicznego. Jednocześnie informujemy, że osoby, które wyrażą chęć udziału stacjonarnego muszą być zaszczepione przeciwko COVID- 19. Informację w przedmiocie trybu obecności prosimy przesłać na adres izba@izbaarchitektow.pl

Komplet materiałów zjazdowych zostanie przekazany delegatom w terminie zgodnym z Regulaminem w formie elektronicznej, wraz z instrukcją przeprowadzenia XIII Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP w formie hybrydowej.

Przypominamy również, że uczestnictwo Delegatów w Zjeździe jest zarówno przywilejem jak i obowiązkiem wynikającym z § 5 ust. 1 Regulaminu.

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP                              Wojciech Gwizdak, Architekt IARP                

Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP               Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP  

Partnerem Wydarzenia jest: