Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 06.11.2021 | Aktualizacja: 06.11.2021, 16:13:33

IX Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby Architektów RP

W dniach 4-5 listopada odbył się IX Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby Architektów RP.

W trakcie głosowań delegaci zadecydowali o:

  • zaaprobowaniu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów Izby Architektów RP w formie hybrydowej;
  • przyjęciu propozycji KR IARP dotyczących działań w zakresie cyfryzacji IARP;
  • uruchomieniu środków na zakup i utrzymanie oprogramowania pozwalającego na monitorowanie rynku usług architektonicznych, w tym wydawanych pozwoleń na budowę oraz analizę i raportowanie danych.

Nie uzyskała akceptacji delegatów propozycja uruchomienia środków finansowych przewidzianych w funduszu celowym Krajowej Izby na realizację profesjonalnych badań zawodu architekta w Polsce – tak, jak robią to realizują inne europejskie kraje czy np. ACE.

Przyjęte uchwały pozwolą na unowocześnienie pracy samorządu zarówno w okręgach jak i na poziomie krajowym i wprowadzą IARP głębiej w erę cyfryzacji. Umożliwią pracę organów , współpracujących komisji oraz odbywanie zjazdów z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość poza okresem pandemii, ale i umożliwią lepsze funkcjonowanie samorządu w czasach „covidowych”. Cyfryzacja ma jednak przede wszystkim umożliwić łatwiejszy kontakt i komunikację każdego członka IARP ze swoimi reprezentantami z samorządu. Funkcjonowanie Izby będzie mniej kosztowne, bo zredukowane zostaną (z korzyścią dla środowiska) potrzeby fizycznego przemieszczania się samochodami oraz konieczność finansowania noclegów na potrzeby delegacji. Systemy raportowania i analiz baz danych pozwolą na bardziej efektywną walkę ze zjawiskiem „podpisywania projektów nie będąc ich autorem” oraz osobami, które składają w urzędach projekty, nie mając ku temu odpowiednich uprawnień.

Planowane przeprowadzenie kompleksowych badań dotyczących statusu zawodu architekta oraz szeregu tematów związanych z aktualną kondycją tej profesji miały służyć opracowaniu krótko- oraz długoterminowych strategii kształtowania pozycji zawodowej architektów w kolejnych latach. Stoimy na stanowisku, że takie „spojrzenie z boku” – przez naukowców (m. in. socjologów) na nasz zawód stanowić powinien punkt wyjścia do działań mających na celu wprowadzenie pozytywnych zmian w samej Izbie jako organizacji, w relacjach architektów z klientami, wizerunku architektów czy naszym otoczeniu organizacyjno-prawnym. Najpierw bowiem powinna nastąpić rzetelna analiza stanu istniejącego, a potem – skuteczne działania mające zmienić świat na lepsze. Dotąd brakowało w IARP takiego naukowego i systemowego podejścia i Krajowa Rada IARP chciała to zmienić. Mimo braku poparcia przez delegatów, będziemy starać się w tej kadencji, w ramach możliwości, realizować taki metodologiczny styl pracy.

Finansowanie unowocześnienia i cyfryzacji IARP zapewnione jest z oszczędności i racjonalnej polityki prowadzonej przez KIA w ostatnich latach. W bieżącej kadencji wyniki finansowe Izby były najlepsze od powstania samorządu, mimo zatrzymania wzrostu wysokości składki członkowskiej i trudnej sytuacji gospodarczej związanej z epidemią COVID.

Dziękując delegatom na Zjazd Krajowy IARP za udział w zjeździe liczymy na rychłe, pozytywne efekty wdrożenia podjętych decyzji.

 

LP

 

Uprawnionych

Głosów ZA

Głosów PRZECIW

Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ

Głosów Nie oddanych

Kworum

% Głosujących

1.

Uchwała nr 1 w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Celowego z przeznaczeniem na badania zawodu architekta w Polsce

85

24

52

5

4

TAK

95%

2.

Uchwała nr 2 w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Celowego z przeznaczeniem na cyfryzację IARP

85

44

35

2

4

TAK

95%

3.

Uchwała nr 3 w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Celowego z przeznaczeniem na raportowanie

85

39

38

4

4

TAK

95%

4.

Uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów Izby Architektów RP w formie hybrydowej

85

53

23

5

4

TAK

95%