Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 29.09.2021 | Aktualizacja: 29.09.2021, 16:42:45

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zagadnienie uprawnień budowlanych oraz pozbawienia organów aa-b możliwości weryfikacji zgłoszenia)

KRIA RP wystąpiła również do Pana Piotra Uścińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w sprawie wprowadzenia do projektu ustawy przepisów odrębnie regulujących kwestie uprawnień do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz pozbawienia organów aa-b możliwości weryfikowania zgłoszenia pod kątem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz decyzją o warunkach zabudowy. 


Załączniki: