Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 29.09.2021 | Aktualizacja: 29.09.2021, 16:26:00

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (pisma skierowane do komisji senackich)

W dniu 17 września 2021 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa została skierowana do rozpatrzenia przez dwie, połaczone komisje senackie - Komisję Infrastruktury oraz Komisję Samorzadu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie komisji zaplanowane zostało na 6 października br. Do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele Izby Architektów RP. 


Załączniki: