Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 29.09.2021 | Aktualizacja: 29.09.2021, 15:58:22

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (projekt z dnia 7 września 2021 r.)

W dniu 15 września 2021 r. KRIA RP zwróciła się do Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie skierowania do Sejmu RP projektu nowelizacji (domy 70m2) w wersji istotnie odbiegającej od wersji poddanej konsultacjom publicznym. KRIA RP wyraziła sprzeciw wobec kierowania do prac parlamentarnych projektu nieskonsultowanego ze środowiskiem architektów. 


Załączniki: