Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 01.07.2021 | Aktualizacja: 02.07.2021, 10:36:19

Światowy Dzień Architektury

 .
1 lipca 2021 obchodzimy Światowy Dzień Architektury.

Czas i przestrzeń to podstawowe poję­cia w filozofii i fizyce. Na czas wpływu nie mamy, ale na nasze otoczenie – już tak.

Światowy Dzień Architektury przypomina nam o wadze jakości przestrzeni, a my przy tej okazji przypominamy, że Izba Architektów RP realizuje działania w zakresie ochrony przestrzeni i architektury jako dobra publicznego.

Jednak nasze działania, jako samorządu zawodowego, nie wpłyną na poprawę jakości przestrzeni, jeśli taki cel nie będzie również realizowany przez władze państwowe: poprzez dobrą legislację dotyczącą planowania przestrzennego i architektury. Potrzebne jest również zaangażowanie społeczeństwa w sprawy kreowania przestrzeni swoich małych ojczyzn – partycypacja społeczna, zwłaszcza w zakresie planowania miejscowego i dbałości o estetykę najbliższego otoczenia.

Niech więc ten dzisiejszy Dzień Architektury przypomni nam o wadze przestrzeni i o kwestii jakości czasu, który w tej przestrzeni spędzamy.

Krajowa Rada IARP otwiera w dniu 1 lipca drzwi swojego biura dla wszystkich chętnych do porozmawiania o architekturze.

W imieniu KRIA:
Małgorzata Pilinkiewicz - Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP
Wojciech Gwizdak - Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP
Piotr Żabicki - redaktor naczelny Zawód:Architekt