Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 22.06.2021 | Aktualizacja: 22.06.2021, 19:09:08

XV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP.

W dniach 19-21 czerwca 2021 r. odbywał się XV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. 

 

Decyzją Zjazdu Krajowego:

  1. Przyjęto sprawozdania organów Izby z działalności w 2020 roku, sprawozdania finansowe za 2020 rok oraz udzielono absolutorium Krajowej Radzie IARP za ten okres działalności.
  2. Podjęto uchwałę dotyczącą przyjęcia Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zebrań obwodowych oraz wyboru delegatów na zjazdy okręgowe Okręgowych Izb Architektów RP.
  3. Podjęto uchwałę dotyczącą przyjęcia Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP. Przedmiotowa uchwała, pomimo podjęcia przez Krajowy Zjazd nie wchodzi w życie ze względu na niespełnienie warunku określonego w § 2 ust. 1 uchwały.

Dziękujemy delegatom na Krajowy Zjazd za udział w głosowaniach.

Poniżej przedstawiamy wyniki głosowań zjazdu:

 

Uprawnionych
 do głosowania

Oddano
 głosów

Głosów
 ZA

Głosów
 Przeciw

Wstrzymało
 się

Decyzja Zjazdu

Uchwała nr 1 ws. rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania
z działalności KRIA RP za rok 2020

86

80

49

22

9

uchwała przyjęta

Uchwała nr 2 ws. rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania
z działalności KKK za rok 2020

86

81

62

7

12

uchwała przyjęta

Uchwała nr 3 ws. rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania
z działalności KSD za rok 2020

86

81

62

8

11

uchwała przyjęta

Uchwała nr 4 ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności KROZ za rok 2020

86

81

57

9

15

uchwała przyjęta

Uchwała nr 5 ws. rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania
z działalności KKR za rok 2020

86

81

41

24

16

uchwała przyjęta

Uchwała nr 6 ws. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego KRIA RP za rok 2020

86

80

51

18

11

uchwała przyjęta

Uchwała nr 7 ws. zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego IARP za rok 2020

86

80

54

16

10

uchwała przyjęta

Uchwała nr 8 ws. udzielenia absolutorium KRIA RP

86

80

48

27

5

uchwała przyjęta

Uchwała nr 9 ws. przyjęcia Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zebrań obwodowych oraz wyboru delegatów na zjazdy

86

81

41

31

9

uchwała przyjęta

Uchwała nr 10 ws. przyjęcia Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP

86

81

37

34

10

uchwała przyjęta

Uchwała nr 11 ws. zmiany Statutu Izby

86

81

34

39

8

uchwała

nie przyjęta