Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 17.06.2021 | Aktualizacja: 17.06.2021, 21:04:44

Propozycja zmian wewnętrznych regulaminów i statutu IARP.

Na najbliższym Krajowym Zjeździe IARP delegaci będą decydować o losach, proponowanych przez Krajową Radę IARP, zmian wewnętrznych regulaminów i statutu IARP. Zmiany podyktowane są potrzebą modernizacji Izby, otwarciem jej na cyfryzację i umożliwienie korzystania z współczesnych możliwości techniczno-informatycznych.

Izba Architektów nie była przygotowana organizacyjnie na pandemię.  Wymuszona niejako elektronizacja wynikająca z ustaw i rozporządzeń covidowych pozwoliła natomiast na skuteczną kontynuację pracy na rzecz architektów pomimo obostrzeń i ograniczeń stanu epidemii. Regulaminy powstałe blisko 20 lat temu, nowelizowane głównie w latach 2010-2015, a statut do 2014 r., nie przewidywały bowiem powszechnych dziś narzędzi do spotkań i głosowań online. Testy przeprowadzone podczas ostatniego roku działania Izby pokazują, że dzięki zastosowaniu narzędzi do komunikacji online można w dużym stopniu zaoszczędzić zarówno czas osób angażujących się w działalność izbową, jak i fundusze izbowe np. na dojazdy i noclegi. Dzięki umożliwieniu spotkań i pracy online jako określonych w regulacjach wewnętrznych liczymy na uzyskanie efektu większego zaangażowania członków Izby w pracę na rzecz architektury i zawodu architekta – zwłaszcza jeśli chodzi o praktyków-architektów z ciągłym deficytem czasu oraz młodych członków Izby, dla których korzystanie z nowoczesnych narzędzi jest oczywistością. Niestety, realia nikłej frekwencji na organizowanych co 4 lata zebraniach obwodowych izby pokazują, że dla członków Izby obowiązek fizycznej obecności na zebraniu jest wciąż problematyczny. Brak możliwości udziału online w posiedzeniach organów (zjazd), zebraniu obwodowym i głosowania elektronicznego jest anachronizmem i odbiera prawo głosu wielu zapracowanym architektom. Traci na tym Izba Architektów RP i całe architektoniczne środowisko.

Warto wskazać, że potrzeba zmian przepisów wewnętrznych IARP była sygnalizowana przez Krajową Komisję Rewizyjną, tak by zmodyfikowane regulacje umożliwiały pracę organów Izby w stanie wyższej konieczności, siły wyższej, a w szczególności w stanie ograniczeń epidemicznych. Regulaminy i Statut są narzędziami prawnym służącym organizacji pracy i życia Izby, i jako takie powinny służyć i odpowiadać współczesnym realiom.

Liczymy zatem nie tylko na głos rozsądku w czasach, gdy nie możemy przewidzieć jak potoczą się nasze losy zawodowe i samorządowe w okresie epidemii, ale również odwagę delegatów
w decyzjach o unowocześnianiu i demokratyzacji Izby Architektów RP. Pozostawienie obecnych regulacji izbowych może tylko z pozoru wydawać się bezpieczne, ale tak naprawdę niesie za sobą ryzyko marginalizacji znaczenia i osłabienie Izby Architektów RP, zwłaszcza gdy inne samorządy, w tych samych okolicznościach i na tych samych zasadach, podejmują decyzje o wprowadzeniu analogicznych nowoczesnych rozwiązań i narzędzi.