Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 08.06.2021 | Aktualizacja: 08.06.2021, 19:50:24

Program spotkań Krajowej Rady Izby Architektów RP z Delegatami na XV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP zapraszamy Koleżanki i Kolegów Delegatów na dwa spotkania Krajowej Rady z Delegatami na XV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP, które odbędą się w dniach 9.06.2021 r. (środa) i 10.06.2021 r. (czwartek) w godz. 17:00 – 20:00 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Pierwszego dnia pragniemy przedstawić sprawozdanie z działalności Krajowej Rady w roku 2020, a także wszystkich organów KIA (KKK, KSD, KROZ, KKR), omówić sprawozdanie finansowe KIA i sprawozdanie łączne IARP (16 OIA, 1 KIA) za 2020 r. Przedstawione zostaną również projekty uchwał przygotowanych na Zjazd, dotyczące ww. sprawozdań.

Drugiego dnia zaplanowano prezentację założeń oraz dyskusję nad projektami regulaminów przeprowadzania zebrań obwodowych, zjazdów i wyborów do organów izby oraz zmian w Statucie Izby.

Program spotkań uzupełni prezentacja partnera IARP (PZU).

W imieniu Krajowej Rady IA RP i biura Zjazdu, życząc zdrowia

Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP
Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP

Wojciech Gwizdak, Architekt IARP
Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP

Partner wydarzenia:


Załączniki: