Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 18.05.2021 | Aktualizacja: 19.05.2021, 08:42:18

Zawiadomienie o zwołaniu XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP

Do wszystkich Delegatów
XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP
19-21 czerwca 2021 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Delegaci,

Na podstawie art. 31 zy2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U., poz. 1842, ze zm.), art. 29 ust 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), w imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP

zawiadamiamy
Koleżanki i Kolegów – Delegatów
o zwołaniu XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP,
który odbędzie się w dniach 19-21 czerwca 2021 r.

Krajowa Rada IARP zdecydowała o organizacji i przeprowadzeniu Krajowego Zjazdu, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Konieczność przyjęcia takiej formy związana jest z trwającą pandemią i nadal obowiązującymi ograniczeniami dotyczącymi gromadzenia się większej liczby osób. Zjazd zostanie przeprowadzony przy wykorzystaniu systemu członkowskiego, na zasadach analogicznych, jakie zostały przyjęte przy organizacji zjazdu sprawozdawczego w 2020 roku. Dzięki zaangażowaniu i determinacji Koleżanek i Kolegów, Delegatów proces ten przebiegł bez zakłóceń i zakończył się skutecznym podjęciem wszystkich wymaganych przepisami prawa uchwał, w tym uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdań finansowych.

Głosowanie nad projektami uchwał rozpocznie się dnia 19 czerwca 2021 r. o godzinie 10:00 (sobota). Terminem Zjazdu tj. datą zakończenia głosowania i przystąpienia do liczenia głosów jest dzień 21 czerwca 2021 r. godzina 20:00 (poniedziałek).

Zbliżającemu się Krajowemu Zjazdowi zostaną przedłożone w szczególności uchwały, których obowiązek podjęcia wynika z przepisów prawa, tak zarówno wewnętrznego, jak i powszechnego. Wszystkie projekty uchwał zostaną poddane dyskusji, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, organizowanej w formie spotkań Krajowej Rady z Delegatami w dniach 9.06.2021 r. i 10.06.2021 r. w godz. 17:00 – 20:00. Link do spotkania zostanie przesłany na adresy mailowe Delegatów odrębną korespondencją.

Komplet materiałów zjazdowych zostanie przekazany Delegatom w formie elektronicznej, wraz z instrukcją przeprowadzenia XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Przypominamy również, że uczestnictwo Delegatów w Zjeździe jest zarówno przywilejem jak i obowiązkiem.

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP Wojciech Gwizdak, Architekt IARP
Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP

W załączeniu:

- Uchwała nr O-20-V-2021 z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie zwołania i przeprowadzenia  XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

 

Partner wydarzenia


Załączniki: