Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 01.04.2021 | Aktualizacja: 01.04.2021, 16:40:12

Opinia Komisji ds. warunków wykonywania zawodu działającej przy Krajowej Radzie IARP dot. Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Przewodniczący,

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP, przekazujemy w załączeniu opinię Komisji ds. warunków wykonywania zawodu działającej przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP, wydaną po analizie regulaminu „Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu”, w szczególności w zakresie warunków wykonywania zawodu architekta. 

Opinia uszczegóławia zagadnienia, wskazane w korespondencji KRIA kierowanej do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.  

Stanowisko Krajowej Rady Izby Architektów RP dot. konkursu CAMERIMAGE


Załączniki: