Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 25.03.2021 | Aktualizacja: 25.03.2021, 16:23:54

Stanowisko Krajowej Rady Izby Architektów RP dot. konkursu CAMERIMAGE

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Architekci, Szanowni Państwo,

Realizując ustawowe zadanie reprezentacji i ochrony interesów zawodowych architektów, Krajowa Rada Izby Architektów RP przedstawia stanowisko w sprawie warunków wykonywania zawodu, wynikających z Regulaminu oraz dokumentów towarzyszących do Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE
w Toruniu, zorganizowanego przez Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE.

W stanowisku wskazano zarówno wątpliwości prawne co do zgodności zapisów regulaminu z ustawą prawo zamówień publicznych, wymogów prawa dla wykonywania zawodu architekta w Polsce, jak przede wszystkim warunków rozporządzania majątkowymi
i zależnymi prawami autorskimi, zarówno do pracy konkursowej, jak kolejnych etapów dokumentacji projektowej, w przypadku przystąpienia do negocjacji lub podpisania umowy z zamawiającym przez uczestnika konkursu, którego praca konkursowa zostanie uznana za najlepszą.

Informujemy również, iż stanowisko Izby Architektów RP zostało przekazane do Pana Huberta Nowaka Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z prośbą o wszczęcie kontroli doraźnej procedury konkursowej oraz do Pana Premiera Piotra Glińskiego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o dokonanie odpowiednich zmian w regulaminie konkursu.

Natomiast zakres oraz istota uwag do regulacji konkursu zobowiązują KRIA do wskazania członkom Izby, zainteresowanych udziałem w procedurze konkursowej, potencjalnego ryzyka prawnego i faktycznego zarówno udziału w ww. konkursie jak kontynuacji współpracy projektowej na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy, załączonych do dokumentów konkursowych.
Analizę podniesionych problemów wraz z ich wyjaśnieniem Krajowa Rada IARP skierowała również do Przewodniczących rad okręgowych Izby Architektów RP.


Załączniki: