Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 31.12.2020 | Aktualizacja: 21.01.2021, 10:57:41

Zmarł prof. dr hab. inż. architekt Jan Tajchman

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 29 grudnia 2020 r.

zmarł

prof. dr hab. inż. architekt Jan Tajchman

Wybitny architekt i konserwator zabytków

Znakomity uczony, nauczyciel akademicki, znawca sztuki

Jeden z twórców Toruńskiej Szkoły Konserwacji Zabytków

Związany przez kilka dziesięcioleci z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w latach 1990-1996 piastując funkcję jego dziekana

W ostatnich kilku latach pracy zawodowej Profesor Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Autor wielu znaczących realizacji architektonicznych, a także współtwórca obszernej dokumentacji, na podstawie której Średniowieczny zespół miejski Torunia został wpisany w 1997 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział Toruń i Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Laureat wielu zaszczytnych odznaczeń, otrzymał m. in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złoty Medal Zasłużony Kulturze "Gloria Artis", Medal Komisji Edukacji Narodowej, papieski medal Pro Ecclesia et Pontifice, nagrodę GKZ i PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza oraz medal Thorunium

Niezapomniany, pełen pasji dla zabytków architektury, dobry, życzliwy Człowiek

 

Kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim

składają

Koleżanki i Koledzy z Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP