Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 18.12.2020 | Aktualizacja: 18.12.2020, 19:44:18

Podziękowania Małgorzaty Pilinkiewicz Prezes Krajowej Rady dla delegatów za uczestnictwo w Krajowym Zjeździe oraz protokół Komisji Skrutacyjnej z wynikami głosowań.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Delegaci

Szanowne Koleżanki Przewodniczące i Szanowni Koledzy Przewodniczący

 

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP bardzo dziękujemy Koleżankom i Kolegom - Delegatom na Zjazd Krajowy - za aktywny udział w głosowaniach nad uchwałami XII Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP, jak również za zrozumienie decyzji o organizacji i przeprowadzeniu zjazdu krajowego w trybie zdalnym, z powodu zagrożenia COVID-19, a w tym obostrzeń i ograniczeń związanych z zakazem spotkań.  

Istotnym dla spraw wniesionych do decyzji zjazdu jest zarówno udział delegatów w spotkaniach i dyskusjach zorganizowanych w dniach 9-10 grudnia 2020 r. w trybie on-line, frekwencja oddanych głosów nad uchwałami przygotowanymi przez KRIA (w zjedzie wzięło udział 75 z 86 delegatów), a przede wszystkim sam wynik głosowań, przyjmujący utrzymanie składki członkowskiej w 2021 r. w wysokości 80 zł miesięcznie, za którą opowiedziało się 94,5% delegatów oraz przyjęcie budżetu KIA na 2021 rok, za którym zagłosowało 70,6% delegatów uczestniczących w zjeździe.

W sytuacji wciąż dynamicznie rozwijającej się epidemii i niepewności w kontekście naszej aktywności zawodowej i samorządowej w 2021 r., decyzje Zjazdu potwierdziły propozycje Krajowej Rady nieponoszenia przez członków izby dodatkowych obciążeń z tytułu rewaloryzacji składki członkowskiej oraz przyjęcie scenariusza ostrożnej gospodarki finansowej Krajowej Izby na najbliższy rok.  

Dziękując za podjęte decyzje wyrażamy nadzieję, że w 2021 roku możliwa będzie organizacja zjazdów okręgowych oraz zjazdu krajowego w trybie stacjonarnym lub, w przypadku utrzymywania się obostrzeń i ograniczeń w związku z zagrożeniem Covid-19, przy wykorzystaniu elektronicznych narzędzi do porozumiewania się na odległość, wg nowelizowanych w tym zakresie regulaminów wewnętrznych izby, określających ich zasady.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem, życząc zdrowia

 

        Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP                                   Wojciech Gwizdak, Architekt IARP

      Prezes Krajowej Rady izby Architektów RP                     Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP

 


Załączniki: