Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 15.12.2020 | Aktualizacja: 15.12.2020, 11:10:35

XII Programowo-Budżetowy Zjazd Izby Architektów RP

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
 
Na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów - Izby Architektów RP, Uchwałą nr O - 42 - V - 2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie zwołania i przeprowadzenia XII Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, podjętej na podstawie art. 31 zy2ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, art. 29 ust 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), w imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP informuję o 
 
otwarciu 

przez Małgorzatę Pilinkiewicz, Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP
XII Programowo - Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP, 

który będzie trwał od dziś tj. 15 grudnia 2020 r. od godz. 9.00 do 16 grudnia 2020 r. do godz. 20.00.


Pismo z informacją o otwarciu zjazdu, znajduje się w załączniku do niniejszej korespondencji.

z wyrazami szacunku, 


Wojciech Gwizdak, Architekt IARP

Sekretarz Krajowej rady Izby Architektów RP


Załączniki: