Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 12.11.2020 | Aktualizacja: 12.11.2020, 16:06:34

Szkolenie - Prawo budowlane po nowelizacji - najistotniejsze zmiany dla architekta.

Izba Architektów RP zorganizowała internetowe szkolenie dotyczące zmian w prawie budowlanym.

Szkolenie przygotował i poprowadził architekt IARP Grzegorz Jachym, Członek Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów, Koordynator Komisji prawa inwestycyjnego przy KRIA, Przewodniczący Podkomisji Prawa budowlanego KRIA.

Prawo budowlane po nowelizacji - najistotniejsze zmiany dla architekta.

Szkolenie dotyczy najistotniejszych zmian prawa wpływających na pracę architekta (i nie tylko) po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo budowlane. Wśród omawianych zagadnień znajdą się m.in. przepisy dot. odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, procedur dla obiektów niewymagających pozwolenia na budowę, nowego podziału projektu budowlanego, weryfikacji projektu przez organy, istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów, rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych oraz przepisów przejściowych do ustawy.

Linki do szkolenia:

www.warsztatarchitekta.pl/prawo_budowlane