Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 22.10.2020 | Aktualizacja: 22.10.2020, 14:18:10

Wdrożenie umowy wyjścia UK z UE - uznawanie kwalifikacji zawodowych

Komisja Europejska poprosiła państwa członkowskie o wskazanie czy przyjęły/planują przyjęcie przepisów wdrażających umowę wyjścia oraz wskazanie czy planowane jest zastosowanie przez poszczególne państwa klauzuli najwyższego uprzywilejowania (określenie specjalnych przepisów dotyczących kwalifikacji lub obywateli brytyjskich). Komisja otrzymała 16 pisemnych odpowiedzi. Większość państw, w tym Polska, nie przewiduje przyjmowaniaspecjalnych rozwiązań - po upływie okresu przejściowego kwalifikacje i obywatele brytyjscy będą traktowani jak kwalifikacje i obywatele z państw trzecich - będą miały do nich zastosowanie odpowiednie przepisy krajowe.

 

Borys Czarakcziew

Wiceprezes KRIA ds. międzynarodowych