Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 22.10.2020 | Aktualizacja: 22.10.2020, 14:19:08

Informacje w związku z obecnym stanowiskiem Wielkiej Brytanii / ARB w sprawie rejestracji architektów.

Jeśli Wielka Brytania i UE nie osiągną porozumienia w nadchodzących tygodniach i nie ustalą, jak będą wyglądaćprzyszłe stosunki, tj. Nie będzie porozumienia, rząd Wielkiej Brytanii opracował nowe przepisy, które ARB będzie musiała wdrożyć w tych okolicznościach. W takim przypadku wszystkie osoby, które są już zarejestrowane w ARB, pozostaną zarejestrowane. W przypadku każdego, kto chce zarejestrować się po 1 stycznia 2021 r., Zamrozilibyśmy załącznik V.7.1 dyrektywy w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych, a jeśli osoba ta posiada wówczas kwalifikacje i towarzyszący im dostęp do wymogów rynkowych wymienionych w tej zamrożonej wersji Aneks, ARB będzie nadal je rejestrować. Dlatego osoby posiadające wymienione kwalifikacje i towarzyszące im wymagania dotyczące dostępu do rynku, jak określono w zamrożonym załączniku, nie musiałyby zdawać żadnychdodatkowych egzaminów, aby uzyskać dostęp do rejestru ARB. Osoby posiadające kwalifikacje międzynarodowe lub niewymienione na liście musiałyby jednak nadal zdawać nasz przepisany egzamin i ukończyć studia w ramach brytyjskiej drogi do rejestracji, tak jak ma to miejsce obecnie. [System ogólny oraz nasz rejestr tymczasowy iokazjonalny przestałyby jednak działać w takich okolicznościach.] Takie podejście byłoby podejściem tymczasowym do czasu wprowadzenia przez rząd Wielkiej Brytanii alternatywy.

Jeśli Wielka Brytania i UE dojdą do porozumienia, nie wiemy w tej chwili, co się stanie. Będzie to zależeć od charakteru i zakresu umowy. Oczekujemy dalszych instrukcji od naszego Departamentu Rządowego w tej sprawie.

 

Borys Czarakcziew

Wiceprezes KRIA ds. międzynarodowych