Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 07.10.2020 | Aktualizacja: 07.10.2020, 16:00:53

KOMUNIKAT IARP O TERMINIE DODATKOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP informuje, że w dniu 5 października 2020 r. podjęta została uchwała w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w roku 2021 r. dla osób, które uzyskały wynik negatywny części pisemnej lub części ustnej egzaminu podczas sesji przeprowadzonej we wrześniu 2020 r.

Termin egzaminu dodatkowego wyznaczony został na dzień 19 lutego 2021 r. i przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które uzyskały negatywny wynik części pisemnej lub ustnej egzaminu, który odbył się we wrześniu 2020 r. Wnioski o przystąpienie do egzaminu składać można najpóźniej do dnia 19 listopada 2020 r. Osoby, które uzyskają negatywny wynik egzaminu pisemnego lub ustnego w sesji zimowej (grudzień 2020r.) mogą przystąpić do egzaminu najwcześniej w sesji letniej tj. 11 czerwca 2021 r. Osoby, które uzyskają negatywny wynik egzaminu pisemnego lub ustnego w dodatkowej sesji egzaminacyjnej (luty 2021) będą mogły przystąpić do egzaminu w sesji letniej 2021 (czerwiec 2021).