Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 07.09.2020 | Aktualizacja: 08.09.2020, 12:58:31

Szkolenie z nowelizacji Prawa Budowlanego

Krajowa Rada Izby Architektów informuje o przygotowywanym szkoleniu z zakresu dotyczącego zmian w Ustawie Prawo budowlane, które wejdą w życie 19 września 2020 r.

Szkolenie będzie dotyczyć najistotniejszych zmian prawa wpływających na pracę architekta (i nie tylko) po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo budowlane. Wśród omawianych zagadnień znajdą się m.in. przepisy dot. odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, procedur dla obiektów niewymagających pozwolenia na budowę, nowego podziału projektu budowlanego, weryfikacji projektu przez organy, istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów, rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych oraz przepisów przejściowych do ustawy.

Tytuł:

PRAWO BUDOWLANE PO NOWELIZACJI
NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY DLA ARCHITEKTA
Prowadzący: 
Architekt IARP Grzegorz Jachym
Członek Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
Koordynator Komisji Prawa Inwestycyjnego przy KRIA
Przewodniczący Podkomisji Prawa Budowlanego przy KRIA

 

Szkolenie w trybie online rozpocznie się 9 września 2020 roku o godzinie 17.00
Szkolenie dostępne będzie w bibliotece szkoleń znajdującej się na portalu www.WarsztatArchitekta.pl dla wszystkich Architektów członków Izby Architektów RP.

Link do rejestracji na szkolenie dla Architektów członków Izby Architektów RP:

https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/891

Po zakończonym szkoleniu będzie możliwość zadawania pytań mailem na adres legislacja@izbaarchitektow.pl. Pytania zostaną zebrane, a na ich podstawie będzie zarejestrowane kolejne szkolenie zawierające odpowiedzi na zadane pytania.

Po ukazaniu się rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Krajowa Rada Izby Architektów przeprowadzi kolejne szkolenie, o którym poinformujemy z wyprzedzeniem.