Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 02.07.2020 | Aktualizacja: 02.07.2020, 10:37:53

Stanowisko Prezydium KRIA ws zasad współpracy architektów i studentów wydziałów architektury w okresie stanu epidemicznego

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy architekci członkowie IARP

W związku z rozpoczynającym się okresem studenckich praktyk zawodowych, Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP przedstawia stanowisko ws zasad współpracy architektów i studentów wydziałów architektury w okresie stanu epidemicznego. 

Izba Architektów RP, jako samorząd skupiający czynnych zawodowo architektów wyraża głębokie przekonanie, iż praktyki studenckie stanowią szczególnie istotny element kształcenia przyszłych architektów. Tym samym udział architektów IARP w organizacji i przeprowadzeniu praktyk studenckich daje studentom możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami wykonywania zawodu, w tym etycznymi zasadami obowiązującymi każdego członka samorządu. Mając jednak na uwadze panujący stan epidemii, Izba Architektów RP zwraca uwagę, że w tym roku odbywające się praktyki będą szczególne. Dlatego Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP przypomina, że tegoroczne praktyki odbywać się powinny z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa pozwalających zminimalizować ryzyko zakażenia wirusem SARS-Co-V-2. Praktyki powinny być organizowane w sposób uwzględniający nowy reżim sanitarny i odpowiedzialne zachowania zarówno wszystkich osób zaangażowanych tak w uczestnictwo jak i w prowadzenie praktyki. Obowiązkiem architektów - opiekunów praktyk jest przestrzeganie i zapewnienie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, adekwatnego do formy wykonywanej praktyki. Z drugiej strony, wszyscy studenci powinni przywiązywać szczególną wagę do zaleceń opiekunów praktyk, związanych z zasadami przyjętymi w pracowniach architektonicznych, w których organizowane są praktyki, jak również zrozumienia dla przyjętych, w danej pracowni lub biurze projektowym, zasad prewencji.

W imieniu Krajowej Rady IARP życzymy wszystkim studentom i opiekunom praktyk zdrowia i satysfakcji z praktyk, wyrażając przekonanie, że wyłącznie życzliwa współpraca w zakresie przestrzegania norm sanitarnych może skutecznie ograniczyć ryzyko zakażenia.  

Z wyrazami szacunku, 

Małgorzata Pilinkiewicz, Prezes KRIA

Wojciech Gwizdak Sekretarz KRIA