Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 01.07.2020 | Aktualizacja: 01.07.2020, 14:06:23

1 lipca 2020 - Światowy Dzień Architektury.

Czas i przestrzeń to podstawowe poję­cia w filozofii i fizyce. Na czas wpływu nie mamy, ale na nasze otoczenie - już tak.

Winston Churchill powiedział:

"Najpierw my kształtujemy budynki, a później one kształtują nas".

To, jak jest ukształtowana przestrzeń, która nas otacza - wpływa na nasze życie. Choć większość ludzi nie uświadamia sobie tego na co dzień, badania naukowe potwierdzają istotny wpływ jakości oto­czenia na jakość życia - samopoczucie, poziom stresu, zdrowie i naszą aktyw­ność.

Ponieważ w przestrzeni przebywa­my ciągle: w domu, na ulicy, w pracy, na wakacjach, przestajemy ją zauważać, chyba że zaczyna nas uwierać (podobnie jak w kwestii zdrowia - zauwa­żamy je, jak pisał Kochanowski, gdy "się zepsuje" ).

Światowy Dzień Architektury przypomina nam o wadze jakości przestrzeni, a my przy tej okazji przypominamy, że Izba Architektów RP realizuje działania w zakresie ochrony przestrzeni i architektury jako dobra publicznego.

Jednak nasze działania, jako samorządu zawodowego, nie wpłyną na poprawę jakości przestrzeni, jeśli taki cel nie będzie również realizowany przez władze państwowe: poprzez dobrą legislację dotyczącą planowania przestrzennego i architektury. Potrzebne jest również zaangażowanie społeczeństwa w sprawy kreowania przestrzeni swoich małych ojczyzn - partycypacja społeczna, zwłaszcza w zakresie planowania miejscowego i dbałości o estetykę najbliższego otoczenia.

Niech więc ten dzisiejszy Dzień Architektury przypomni nam o wadze przestrzeni i o kwestii jakości czasu, który w tej przestrzeni spędzamy.

W imieniu KRIA:

Małgorzata Pilinkiewicz - Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP
Wojciech Gwizdak - Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP
Piotr Żabicki - redaktor naczelny Zawód:Architekt