Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 08.04.2020 | Aktualizacja: 08.04.2020, 09:41:24

Wykonywanie zawodu architekta w warunkach pandemii

Niezależnie czy jesteśmy pracodawcami, pracownikami czy prowadzimy samodzielną działalność gospodarczą, większość czynności związanych z zawodem architekta w sytuacji stanu epidemicznego możemy realizować pozostając w domu lub pracowni. 

Architekci - pracodawcy taką pracę powinni zorganizować dla swoich pracowników, a architekci - pracownicy przystosować dom, mieszkanie do wykonywania pracy w takim miejscu. Korzystajmy
z łączy telefonicznych i internetowych, ograniczając liczbę kontaktów do absolutnego minimum. W ten sam sposób możemy realizować współpracę z naszymi branżystami i współpracownikami.

Do absolutnego minimum ograniczajmy kontakty zewnętrzne, szczególnie związane z wykonywaniem nadzorów autorskich.

Apelujmy zatem do naszych inwestorów, wykonawców, kierowników budowy i inspektorów nadzoru, deklarując gotowość do rozwiązywania problemów powstałych na budowie i związanych
z projektem, do kontaktów przy pomocy e-maili i telefonów. W przypadku konieczności organizacji Rad Budowy deklarujmy obecność zdalną, rekomendując dla tych spotkań wykorzystanie narzędzi elektronicznych tj. telekonferencje, aplikacje do komunikacji wizualnej itp.

Co jednak, gdy inwestor lub wykonawca żąda fizycznej obecności architekta na budowie?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. w § 1 ust 2 wyłącza stosowanie jego zapisów do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych. Nie mamy zatem podstaw prawnych do odmowy wykonania czynności związanych z nadzorem autorskim.

Do nie wykonania czynności nadzoru autorskiego, polegających na osobistym udziale w radach budowy lub ich kontroli, może dojść tylko w przypadku, gdy posiadamy zwolnienie lekarskie, które możemy przedłożyć wzywającemu, objęci zostaliśmy kwarantanną lub wystąpił inny ważny przypadek losowy. 
W każdym z tych przypadków odracza to tylko naszą wizytę, nie eliminując i nie zwalniając z jej wykonania w późniejszym terminie, gdy ustanie usprawiedliwiona przyczyna nieobecności.

Co w takim razie kiedy musi dojść do wizyty na budowie: 

  • udajemy się na nią własnym środkiem transportu, 
  • apelujemy do organizatorów, aby spotkanie odbyło się w otwartej przestrzeni (budowa umożliwia takie warunki, unikając spotkań, zebrań czy posiedzeń w małych kontenerach, w których najczęściej znajdują się biura budowy,
  • wyposażeni jesteśmy we wszystkie środki ochrony: maski, rękawiczki, odzież ochronną, 
  • mamy ze sobą laptopy z całym projektem lub posiadamy niezbędne rysunki, z których możemy korzystać samodzielnie. 

Pamiętajmy, że stosowanie procedur i środków zabezpieczających, które mogą ochronić życie i zdrowie nas, naszych bliskich i osoby kontaktujące się z nami, nigdy za wiele.

Rada Krajowa Izby Architektów RP


Załączniki: