Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 31.05.2011 | Aktualizacja: 31.05.2011, 13:58:47

VII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP

W dniach 27-28 maja odbył się VII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. Około 100 delegatów zgromadziło się w hotelu Mercure F. Chopin w Warszawie, gdzie na wniosek delegatów Krajowa Rada IARP zorganizowała noclegi, obrady oraz aprowizację.

W części otwierającej krajowy zjazd Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP arch. Wojciech Gęsiak powitał przybyłych gości: Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Janusza Żbika, Prezesa SARP, Jerzego Grochulskiego, Prezesa Polskiej Rady Architektury, Krzysztofa Chwaliboga, Sekretarz Krajowej Rady Izby Urbanistów, Danutę Strenbicką, Sekretarza Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Ryszarda Dobrowolskiego oraz Członka Zarządu Rady Architektów Europy, Pawła Kobylańskiego oraz Delegatów na Krajowy Zjazd, Przewodniczących OIARP przedstawicieli krajowych organów Izby Architektów RP, a także przedstawicieli firmy PZU SA - Głównego Partnera Wspierającego organizację Zjazdu.

W części oficjalnej VII SKZ IARP Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP, arch. Wojciech Gęsiak oraz Sekretarz Krajowej Rady IARP, arch. Waldemar Jasiewicz odznaczyli Złotą Odznaką Honorową Izby Architektów RP zasłużonych dla środowiska członków samorządu zawodowego architektów: Architekci uhonorowani Złotą Honorową Odznaką Izby Architektów »

 1. Krzysztof Degórski
 2. Marek Sietnicki
 3. Jan Tarczyński
 4. Juliusz Prandecki
 5. Leszek Horodyski
 6. Florian Grzybowski
 7. Władysław Sadurski
 8. Jerzy Szaflarski
 9. Adam Popielewski
 10. Leon Szapowałow
 11. Roman Ropela
 12. Tomasz Klimek
 13. Grażyna Makowska
 14. Jacek Miller
 15. Piotr Fokczyński
 16. Ryszard Daczkowski
 17. Andrzej Sotkowski
 18. Ewa Brach
 19. Janusz Wieczorkiewicz
 20. Alicja Bojarowicz
 21. Piotr Andrzejewski
 22. Anna Serafin
 23. Marek Tarko
 24. Jan Okowiński
 25. Stanisław Deńko
 26. Wojciech Dobrzański
 27. Krzysztof Kiendra
 28. Romuald Loegler
 29. Stanisław Łapieński-Piechota
 30. Wojciech Lizurej
 31. Zbigniew Bomersbach
 32. Henryk Witowski
 33. Maria Jankowska-Olbratowska
 34. Zbigniew Kawecki
 35. Henryk Zubel
 36. Andrzej Ryba
 37. Izabela Klimaszewska

Kapituła Odznaki Honorowej przyznała Złotą Odznakę również Prezesowi KR IARP, arch. Wojciechowi Gęsiakowi, któremu wyróżnienie wręczył Przewodniczący Zjazdu, arch. Marek Czuryło.

Obszerne sprawozdanie z działalności Krajowej Rady zostało przedstawione przez Prezesa KR IARP arch. Wojciecha Gęsiaka, Sekretarza KR IARP, arch. Waldemara Jasiewicza oraz Skarbnika KR IARP, arch. Marka Mikosa. Znalazły się w nim informacje o efektach pracy zespołów i komisji działających w ramach organów krajowych, sprawozdania finansowe, a także podsumowanie wewnętrznej współpracy z przewodniczącymi OIA, współpracy zagranicznej, na rzecz edukacji architektonicznej, doskonalenia zawodowego, inicjatyw legislacyjnych i działalności wydawniczej.

Następnie sprawozdania przedstawili: Jacek Kwieciński (Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej), Ryszard Gruda (Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego) oraz Andrzej Pawlik (Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej). Jako ostatni w tej części zjazdu głos zabrał Andrzej Kasprzak, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej, który pozytywnie podsumował złożone sprawozdania i pracę organów krajowych IARP.

Delegaci zdecydowaną większością głosów przyjęli sprawozdanie Krajowej Rady IARP oraz wszystkich krajowych organów Izby oraz udzielili Krajowej Radzie IARP absolutorium za okres sprawozdawczy.

W dalszej części pierwszego dnia VII SKZIA odbyła się dyskusja nad projektem strategii legislacyjnej Izby Architektów RP oraz projektem "Kodeksu budowlanego" w powiązaniu z programem działań Izby Architektów RP, zaplanowanym na III kadencję, a także przedstawiono delegatom informację nt. "Ubezpieczenia OC architektów w kontekście zgłaszanych roszczeń" (arch. Waldemar Jasiewicz). W drugim dniu zjazdu sprawnie przeprowadzono głosowania nad uchwałami zgłoszonymi do podjęcia przez zjazd oraz przedstawiono delegatom wyniki badania opinii architektów dotyczące projektowanego programu doskonalenia zawodowego (arch. Mariusz Szabłowski, Członek Krajowej Rady IARP) oraz badania opinii członków IARP odnośnie systemowego badania rynku projektowego w Polsce (arch. Mirosław Hagemejer, Członek Krajowej Rady IARP).

Podobnie jak w latach ubiegłych głównym partnerem wspierającym organizację krajowego zjazdu Izby Architektów RP była firma PZU SA.

Uchwały VII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP zostaną podane po ich opracowaniu przez biuro KR IARP na podstawie protokołów oraz zapisów zarejestrowanych podczas obrad.