Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 15.05.2011 | Aktualizacja: 15.05.2011, 14:45:28

Delegaci na VII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP 27-28 maja 2011 r.

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP zapraszam Panie i Panów delegatów na VII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP, który odbędzie się w dniach 27-28 maja 2011 r. (piątek i sobota) w Warszawie.

W związku z realizacją wniosków Delegatów na Krajowy Zjazd Izby Architektów RP, Krajowa Rada IARP zdecydowała o kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu VII SKZIA RP w Hotelu Mercure F. Chopin przy al. Jana Pana II 22 w Warszawie (obrady, noclegi, aprowizacja).

Komplet materiałów zjazdowych wraz ze sprawozdaniami krajowych organów Izby, przekażemy Państwu w terminie zgodnym z „Regulaminem organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP”.

Proszę o niezawodne przybycie i osobisty udział w zjeździe, co zgodnie z ww. Regulaminem jest przywilejem i obowiązkiem każdego delegata.

Wojciech Gęsiak, architekt
Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP