Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 12.05.2011 | Aktualizacja: 17.02.2012, 00:26:18

Konkurs na projekt budynku szkolnego w Jacmel, Haiti

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
Z przyjemnością informujemy, że posiadamy już dodatkowe informacje uzyskane z Haiti pozwalające na kontynuację prac w ramach w konkursu na zespół szkolny w Jacmel.

W związku z powyższym podajemy aktualne terminy:

 1. Składanie prac konkursowych II Etapu - 27 kwietnia 2012
 2. Posiedzenia sądu konkursowego - od 07 maja 2012
 3. Ogłoszenie wyników Etapu II - 11 maja 2012

W załączeniu (dodatkowe załączniki - 2 etap) przekazujemy pliki uzyskane bezpośrednio od biskupstwa Jacmel z istotnymi doprecyzowaniami sytuacji geodezyjnej i geotechnicznej terenu pod przyszłą budowę.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Tomasz Tomaszewski, architekt
Wiceprezes Krajowej Rady IARP


Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Krajowa Rada Izby Architektów RP z satysfakcją zawiadamia, iż w wyniku obrad Jury konkursu na projekt budynku szkolnego w Jacmel, Haiti w składzie:

 • Prof. dr hab. inż. arch. Marian Fikus (IARP - przewodniczący komisji)
 • Mgr inż. arch. Rafał Szczepański (IARP)
 • Dr inż. arch. Jerzy Grochulski (SARP)
 • Mgr inż. Jerzy Pobóg- Pągowski (PIIB)
 • Mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski - sędzia referent
 • Mgr inż. arch. Tomasz Tomaszewski - sekretarz

w dniach 3- 14 października 2011 r. zakwalifikowała do II etapu konkursu trzy zwycięskie zespoły projektowe:

Zespół projektowy w składzie:

 • Agata Stępień

Zespół projektowy w składzie:

 • Andrzej Poznański
 • Maciej Siuda
 • Katarzyna Dąbkowska
 • Kamil Rusinek
 • Łukasz Piasta
 • Jerzy Mazurkiewicz
 • Marta Niedbalec

Zespół projektowy w składzie:

 • Karol Szparkowski
 • Kamil Miklaszewski
 • Agata Filipek
 • Karolina Rawłuszko
 • Zygmunt Szparkowski
 • Magdalena Bachanek

Dodatkowo ze względu na wysoki poziom nadesłanych prac oraz ich dużą liczbę, zdaniem Jury konkursu, na wyróżnienie zasługuje sześć kolejnych prac:

Zespół projektowy w składzie:

 • Dżafar Bajraszewski
 • Piotr Steckiewicz
 • Maciej Sobotkowski
 • Piotr Korwin

Zespół projektowy w składzie:

 • Wojciech Wycichowski
 • Agnieszka Owczarek
 • Anna Woźniakowska

Zespół projektowy w składzie:

 • Teresa Trojan Korn
 • Paweł Szlachtowski
 • Szymon Szatko
 • Paweł Knapczyk

Zespół projektowy w składzie:

 • Piotr Kuczia

Zespół projektowy w składzie:

 • Andrzej Duda
 • Henryk Zubel
 • Martyna Furczyk
 • Mateusz Glenc
 • Paweł Gojny
 • Katarzyna Mermon
 • Aleksandra Rodo
 • Karolina Krawczyk

Zespół projektowy w składzie:

 • Maciej Kuryłowicz

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i profesjonalizm. Zwycięskim zespołom serdecznie gratulujemy, a wszystkim pozostałym uczestnikom gorąco dziękujemy za udział w konkursie. Życząc dalszych sukcesów,

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Tomasz Tomaszewski, architekt
Wiceprezes Krajowej Rady IARP


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Krajowa Rada Izby Architektów RP niniejszym zawiadamia, iż w wyniku opóźnień w uzyskaniu odpowiedzi ze strony haitańskiej na zadane przez Koleżanki i Kolegów pytania, organizatorzy konkursu podjęli decyzję o zmianie terminów konkursowych.

Aktualne terminy zostały wyznaczone w następujący sposób:

 • Pytania i odpowiedzi (zebrane w anonimowej notatce), przesłane do wszystkich uczestników - 22 sierpnia 2011
 • Termin składania prac I Etap - 26 września 2011
 • Posiedzenia sądu konkursowego - od 03 października 2011
 • Ogłoszenie wyników Etap I (uroczystość) -15 października 2011
 • Termin składania prac II Etap - 05 grudnia 2011
 • Posiedzenia sądu konkursowego - od 19 grudnia 2011
 • Ogłoszenie wyników Etap II (uroczystość) - 07 stycznia 2012
 • Wystawa - od 16 stycznia 2012

Za zmiany serdecznie przepraszamy.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Krajowa Rada Izby Architektów RP


Konkurs zakłada wykonanie projektu zespołu szkół podstawowej i gimnazjum dla około 400 dzieci w miejscowości Jacmel położonej na południowy-zachód od Port-au-Prince, stolicy Haiti.

Współorganizatorami konkursu są: Fundacja Polska-Haiti, Izba Architektów RP oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Konkurs jest otwarty i jedynym warunkiem uczestnictwa w nim dla architekta jest przynależność do Izby Architektów, a przypadku inżyniera budownictwa do Izby Inżynierów Budownictwa. Zespół wykonujący projekt ma również obowiązek wybrać spośród jego członków jednego architekta, który przez cały okres trwania konkursu, a później ewentualnej misji będzie pełnił funkcję głównego autora projektu.

Inwestorem Bezpośrednim jest Biskupstwo Jacmel na Haiti

Konkurs jest dwuetapowy, a decyzja Sądu Konkursowego ma charakter wiążący dla instytucji zamawiającej.

Etap I: Wykonanie koncepcji architektonicznej z podstawowymi założeniami branżowymi.
Termin przekazania prac: 05 września 2011
Zakres: według warunków konkursowych
Nagrody: 3 nagrody po 3.500 PLN

Etap II: Wykonanie projektu wielobranżowego o szczegółowości projektu budowlanego.
Termin przekazania prac: 30 listopada 2011
Zakres: według warunków konkursowych
Nagrody:
Nagroda I: zlecenie na wykonanie (negocjacja z wolnej stopy) projektu wykonawczego i 3 płatnych (z pokryciem kosztów włącznie) 1-tygodniowych nadzorów autorskich
Nagroda II: 7.000 PLN
Nagroda III: 5.000 PLN

Serdecznie wszystkich zapraszamy do wzięcia udziału w tym niecodziennym przedsięwzięciu.
Mamy nadzieję, że będzie ono fundamentem pod wieloletnią współpracę polskiego środowiska architektonicznego i budowlanego z innymi środowiskami na świecie, potrzebującymi naszej obecności.

Współorganizatorzy konkursu:

Zofia Pinchinat-Witucka
Prezes Fundacji Polska-Haiti

Arch. Tomasz Tomaszewski
Wiceprezes
Krajowej Rady Izby Architektów RP

Inż. Andrzej Dobrucki
Prezes
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać:
w Biurze Krajowej Rady Izby Architektów RP

Ul. Foksal 2, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 827 85 14
Faks: 22 827 62 42
e-mail: izba@izbaarchitektow.pl


Załączniki: