Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 21.04.2010 | Aktualizacja: 21.04.2010, 09:58:12

ACE Info 1/10

Bruksela, 14 kwietnia 2010 r.
L.dz.: 169/10/AJ/dd

Sławomir Żak
Prezes
Krajowa Izba Architektów (IARP)
ul. Foksal 2
00-366 Warszawa
Polska

Temat: Tragiczna katastrofa lotnicza w Rosji

Szanowny Panie Prezesie,

Z głębokim smutkiem i przerażeniem dowiedziałam się o straszliwej tragedii, która dotknęła Naród Polski w zeszłą sobotę, w której Prezydent, jego żona i wielu wysokiej rangi urzędników zginęło w straszliwej katastrofie lotniczej w Katyniu, w Rosji.

Piszę, aby wyrazić najszczersze wyrazy współczucia dla Pana, Izby Architektów i wszystkich osób dotkniętych tym strasznym wypadkiem.

Trudno nam, w innych krajach, zrozumieć konsekwencje tej wielkiej straty, którą poniosła Polska, ale mogę zapewnić, że nasze myśli są z Wami i że jesteśmy gotowi, pomóc w możliwy sposób, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Jestem pewna, że wyrażane przeze mnie odczucia są w pełni podzielane przez moich kolegów z Zarządu ACE i wszystkich innych delegatów ACE. Nasze myśli i serca będą z Wami przez najbliższe dni i miesiące, kiedy Wasz kraj będzie starać się otrząsnąć po tej strasznej tragedii.

Czekam na okazję porozmawiania z Panem osobiście na najbliższym Zgromadzeniu, w którym mam nadzieję, że będzie Pan uczestniczyć.

Z poważaniem,
Selma Harrington
Prezes ACE


SEKRETARIAT GENERALNY
Conseil des architectes d?Europe AISBL
Rue Paul Emile Janson, 29 B-1050 Bruksela
Tel. : +32 (0) 2 543 11 40 Fax : +32 (0) 2 543 11 41
E-mail : info@ace-cae.eu
www.ace-cae.eu

ACE INFO
[LUTY 2010]
# 51


Witamy w pierwszym wydaniu ACE Info w 2010 roku - roku, który rozpoczął się tragicznym trzęsieniem ziemi na Haiti, w którym życie straciło przeszło 230 000 osób. ACE ma świadomość, że konieczna jest odbudowa wyspy, co będzie zadaniem wymagającym bardzo dużo czasu.
ACE rozpoczęło negocjacje z delegacją architektów z Karaibów (CARIFORUM) w listopadzie ubiegłego roku w ramach Współpracy Gospodarczej podpisanej z UE i wykorzystało te kontakty do przekazania wyrazów głębokiego
współczucia dla mieszkańców Haiti.

ACE monitoruje inicjatywy podejmowane przez różne organizacje humanitarne zrzeszające architektów i zdaje sobie sprawę z istotnych wysiłków, które zostały przez nich podjęte w celu zapewnienia rzetelnego doradztwa i pomocy dla Haiti. Niniejsze wydanie zawiera artykuł z wykazem architektonicznych organizacji biorących aktywny udział w badaniach i pracach nad odbudową Haiti, a także wielu innych organizacji charytatywnych i organizacji pozarządowych.

ACE mając na uwadze, że prace nad odbudową Haiti będą trwały przez wiele, wiele lat chce być na bieżąco i w pełni informowane o postępach prac oraz chce być punktem gromadzącym
i rozpowszechniającym informacje na temat sposobów udzielania przez architektów niezbędnej
i stałej pomocy mieszkańcom Haiti. ACE apeluje do wszystkich zaangażowanych osób
o zapewnienie, aby przebudowa Haiti stanowiła przykład budownictwa wysokiej jakości
i zrównoważonego projektowania spełniającego normy bezpieczeństwa i trwałości dla stref zagrożonych sejsmicznie.

Jest to ogromne wyzwanie i wielka szansa ? odbudowane Haiti powinno być przykładem zrównoważonego projektowania, które wywoła podziw świata, pokazując tym samym, że wysoka jakość budynków nie musi być przeznaczona jedynie dla zamożnych mieszkańców! 


KWESTIE KLUCZOWE

Architekci szykują się do pomocy Haiti
Zapewne wszyscy czytelnicy wiedzą o liczbie ofiar i zniszczeniach spowodowanych katastrofalnym trzęsieniem ziemi, które nawiedziło Haiti 12 stycznia 2010 roku. Wszyscy mieszkańcy ponieśli tragiczne konsekwencje tej niszczącej siły natury. Architekci są zaniepokojeni jej ogromnym wpływem na środowisko zbudowane
i dostrzegają potrzebę zaangażowania projektantów i wykonawców do przebudowy wyspy, która potrwa przez najbliższe lata.
Do działań ze strony Organizacji Członkowskich, o których ACE zostało poinformowane w momencie przygotowywania tego wydania, należą: RIBA (Wielka Brytania) jest obecna na Haiti razem z organizacją "Article 25"; Bundesarchitektenkammer-BAK (Niemcy) gromadzi niemieckich architektów i studentów gotowych do pomocy różnym agencjom pracującym na lub dla Haiti; CNAPPC (Włochy) uruchomiło specjalny program pomocy dla Haiti (po istotnych działaniach, które podjęli i nadal podejmują po trzęsieniu ziemi w L'Aquila w 2008 r.); Portugalscy i Greccy architekci, przy wsparciu ich organizacji przygotowują się do złożenia dwóch zwycięskich projektów w ramach konkursu UIA Shelter.Międzynarodowa Unia Architektów (UIA) jest również zaangażowana w podział i koordynację działań pomocowych.
Kilka lat temu ACE zorganizowało specjalną, jesienną sesję Zgromadzenia Ogólnego dotyczącą organizacji humanitarnych i od tego czasu utrzymuje z nimi stały kontakt. Jest zatem w stanie działać jako punkt gromadzący i rozpowszechniający informacje na temat różnych działań w tej dziedzinie w Europie, zwłaszcza po takich katastrofach jak na Haiti i z chęcią przekazuje poniższe informacje kontaktowe czytelnikom, którzy chcą udzielić wsparcia na odbudowę Haiti: 
Emergency Architects Foundation ? uruchomiła fundusz dla Haiti:
http://www.archi-urgent.com/index.php?option=com_content&task=view&id=176&Itemid=439
Informacja na temat organizacji:
http://www.archi-urgent.com/

Architecture for Humanity również apeluje o wsparcie finansowe na program odbudowy Haiti:
http://architectureforhumanity.org/programs/haiti-earthquake-rebuilding

Article 25 jest organizacją humanitarną z siedzibą w Wielkiej Brytanii:
http://www.article-25.org/

Architecture Sans Fronti?res jest międzynarodową siecią humanitarnych organizacji, aktywnych w udzielaniu pomocy zarówno w formie długoterminowej jak i w bezpośrednim następstwie katastrof. Wykaz europejskich organizacji i ich dane kontaktowe są dostępne na stronie:
http://asf.international.free.fr/index/europa.php

Nasi koledzy, architekci z Karaibów poinformowali, że pomoc finansowa powinna być kierowana do zaufanych podmiotów oraz, że Międzynarodowy Czerwony Krzyż prowadzi działania koordynacyjne, w tym także we współpracy z architektami. Zakres jego działań znajduje się na stronie:
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/haiti
Zdjęcie: Dzięki uprzejmości Międzynarodowego Czerwonego Krzyża

Rozczarowanie brakiem ambicji w projekcie Strategii EU2020
Komisja Europejska przeprowadziła publiczne konsultacje w sprawie proponowanej, nadrzędnej strategii dla UE do 2020 r., które zakończyły się 15 stycznia br. ACE oraz wiele innych podmiotów przedstawiły uwagi, mówiące o tym, że łączy je wszystkie jeden wspólny element - poczucie rozczarowania brakiem wizji i ambicji w proponowanej strategii. ACE w swoim oświadczeniu podkreśliło, że propozycja nie porusza tematu wymiaru środowiska zbudowanego i nie kładzie nacisku na kwestię efektywności energetycznej. Podkreśliło, że nie jest to spójne z treścią Europejskiego Planu Naprawy Gospodarczej, który w prawidłowy sposób przedstawia pozytywne rezultaty, jakie mogą być osiągnięte dzięki realizacji tych dwóch kwestii.
Do innych komentarzy odnotowanych przez ACE należy argumentacja Europejskiego Forum Polityk Architektonicznych (EFAP). Przypomniano, że wnioski dotyczące architektury i wpływu kultury na zrównoważony rozwój przyjęte przez Radę Unii Europejskiej w 2008 r. (nr ref JOCE Conclusions 2008/C 319/05), w całości wchodzą w zakres celów przyszłej Strategii "EU2020", która bazuje na nowej gospodarce opartej na zrównoważonym, społecznym rozwoju.
Wartym wspomnienia jest również wniosek Komitetu Regionów, który stanowi, że Komisja nie uznaje istotnej roli władz lokalnych i regionalnych w realizacji europejskich celów, a także wniosek Europejskiego Biura Ochrony Środowiska (European Environmental Bureau- EEB), które stwierdza, że Komisja nie wydaje się wyciągać wniosków z obecnego kryzysu, ponieważ stawia oszczędzanie energii, zasobów naturalnych i surowców w kontekście przyszłej konkurencyjności naszego przemysłu
i naszych gospodarek, co czyni nas zakładników biznesowego lobby, które twierdzi, że tylko te środki, które przynoszą natychmiastowe zyski są do przyjęcia.

Wniosek Komisji Europejskiej ma zostać rozpatrzony na wiosennym szczycie przywódców UE, a jego wynik będzie kształtował politykę UE przez następne dziesięciolecie. Aby dowiedzieć się więcej i pobrać kopie dokumentów można wejść na stronę:
http://ec.europa.eu/eu2020/
Źródło: Biuletyn Quotidien Nr 10072 i 10073

ACE Info Kwestionariusz dla czytelników
ACE sporządziło kwestionariusz skierowany do czytelników tej publikacji. Odpowiedzi zaczynają już napływać i na ich podstawie ACE przygotuje końcowy raport. Obecne wyniki są zachęcające, gdyż wynika z nich, że czytelnicy zazwyczaj dowiadują się czegoś nowego za każdym razem, gdy otrzymują ACE Info i większość z nich czyta każde wydanie. Zarząd ACE zamierza uwzględnić wyniki kwestionariusza i na ich podstawie podjąć decyzję o wprowadzeniu ewentualnych zmian, aby lepiej odpowiedzieć na oczekiwania czytelników. Przy okazji Redakcja pragnie podziękować wszystkim czytelnikom, którzy mieli czas, by podzielić się swoją opinią i pragnie zaprosić te osoby, które jeszcze nie odpowiedziały na kwestionariusz do jego wypełnienia.

SPRAWY ACE

Zmiany w Organizacjach Członkowskich
ACE zostało poinformowane o kilku zmianach w organizacjach członkowskich mających miejsce w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy:

CSCAE - Hiszpania
Architekt Jordi Ludevid I Anglada został wybrany na Prezesa Naczelnej Rady Stowarzyszeń Hiszpańskich Architektów (Superior Council of Associations of Spanish Architects) na kadencję 2010-2013. W przeprowadzonej kampanii zakładał wzmocnienie aspektu udzielanej przez CSCAE pomocy architektom w dostosowaniu się do nowych warunków wynikających z kryzysu gospodarczego, który był szczególnie dotkliwy w Hiszpanii. 

OAI - Luxemburg
Bob Strotz został wybrany na Prezesa Izby Architektów i Inżynierów (Order of Architects and Consulting Engineers) w Luksemburgu. Jego głównym założeniem jest poprawa współpracy między architektami
i inżynierami mająca na celu spójne i skuteczne zarządzanie projektami, reformę konkursów architektonicznych i aktualizację umów dla architektów i inżynierów wykonujących projekty obiektów publicznych. 

CIAF - Francja
Patrick Colombier został wybrany na Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Francuskich Architektów (International Council of French Architects- CIAF), która koordynuje międzynarodową działalność trzech francuskich organizacji członkowskich ACE - Conseil National de l'Ordre des Architectes (CNOA), Union Nationale des Syndicats Français d'Architectes (UNSFA) i Syndicat de l'Architecture (SA). 

ACE utworzyło Grupę Zadaniową do spraw Planu Działania na rzecz Racjonalizacji Zużycia Energii (Taskforce on the Energy Efficiency Action Plan- EEAP)
Komisja Europejska utworzyła w 2006 roku Grupę Zadaniową EEAP w celu uzupełnienia różnych dyrektyw UE o kwestie efektywności energetycznej i wzmocnienia działań UE w tej dziedzinie. Plan ten określa ponad 80 działań, które UE chce podjąć do 2012 roku. Pierwsza ocena planu miała miejsce w 2009 r., a Komisja ogłosiła zamiar przedstawienia skorygowanego planu najpóźniej na "początku 2011 r." Oczekuje się, że budynki będą odgrywać kluczową rolę w przepisach nowego planu, a działania w sprawie poprawy efektywności energetycznej będą kluczowym aspektem nowej EEAP. Z tego powodu ACE podjęła inicjatywę zaproponowania innym podmiotom działającym w sektorze budownictwa i innym zainteresowanym stronom ze społeczeństwa obywatelskiego utworzenie grupy zadaniowej ekspertów w celu przygotowania dla Komisji Europejskiej spójnej, nieformalnej i konkretnej propozycji tego, co można osiągnąć w budownictwie do 2020 roku.
Inicjatywa ACE obejmuje szerszy zakres podmiotów, które drogą elektroniczną będą mogły przyczynić się do prac Grupy Zadaniowej. Zakłada się, że prace grupy zostaną zakończone w połowie maja, przed rozpoczęciem prac Komisji nad skorygowaniem planu, aby miały one wpływ na jego treść.

ACE-CAE na Zagranicznych Wydarzeniach
ACE jest często reprezentowane na zagranicznych wydarzeniach oraz konferencjach przez Prezesa, Członków Zarządu, Przewodniczących Grup Roboczych i/lub Sekretariat. Działania te są często niezauważane, lecz są bardzo ważne w dążeniach do realizacji strategii ACE-CAE. Czytelnicy, którzy chcieliby zapoznać się z raportami z działalności tej reprezentacji mogą skorzystać z kalendarza reprezentacji za granicą na stronie ACE-CAE pod adresem:
http://www.ace-cae.org/MemberN/Content/EN/mee/rep/rep009.asp

Wspólne Warsztaty z Uczelniami kształcącymi na kierunku Architektura- 29 stycznia 2010
ACE w ostatnim czasie zorganizowało w Paryżu warsztaty z przedstawicielami Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Architektonicznej (European Association for Architectural Education- EAAE). W wydarzeniu wzięło udział ponad 30 uczestników z tych dwóch organizacji a kluczowym wynikiem debat była zgoda, że ACE i EAAE mogą w najbliższym czasie współpracować, przede wszystkim w celu podniesienia jakości kształcenia architektów. Dwoma kluczowymi obszarami, nad którymi istnieje potrzeba dalszych prac jest temat badań, w szczególności badań opartych na projektach (project-based research) oraz kwestia różnorodności w kształceniu architektów, którą należy zbadać biorąc pod uwagę kluczowe kompetencje, które architekci muszą posiadać, aby móc odpowiedzieć na potrzeby społeczeństwa. Wyniki warsztatów będą analizowane w ramach Wspólnej Grupy Roboczej, która została utworzona pomiędzy ACE i EAAE kilka lat temu. Sprawozdanie z warsztatów będzie opublikowane na stronie internetowej ACE.

Wydarzenia i spotkania ACE w lutym i marcu 2010:
Tymczasowa Grupa Robocza ds. kwestii regulacji i jakości (Ad-Hoc Work Group on Regulatory and Quality Issues) - Bruksela- 18 lutego
Spotkanie Koordynacyjne- Bruksela- 19 lutego
Spotkanie Dyrektorów Generalnych i Korespondentów ACE- 4 marca
Spotkanie Komitetu Finansowego- 5 marca
Drugie spotkanie Zarządu w 2010 r.- Bruksela- 5/6 marca
Warsztaty ACE-EAAE- Paryż- 29 stycznia
Grupa Robocza ds. konkursów na projekty architektoniczne- Berlin- 12 lutego

POZOSTAŁE INFORMACJE

Nowa Komisja Europejska
W dniu 9 lutego 2010 r., Parlament Europejski zatwierdził skład nowej Komisji, zgodnie z propozycją Przewodniczącego Komisji, Jose Manuel Barroso. Głosów ?za? było 488, "przeciw" 137
i ?wstrzymujących się? 72. Barroso, wzywając Parlament do głosowania za zatwierdzeniem nowego składu Komisji, powiedział, że ?ogólne priorytety są jasne: udane wyjście z kryzysu; przodowanie w sprawach zmian klimatu i efektywności energetycznej; rozwój nowych źródeł wzrostu i spójności społecznej, w celu odnowienia naszej społecznej gospodarki rynkowej.? Komisarzami współpracującymi z ACE są Michel Barnier, Rynek Wewnętrzny i Usługi, Günter Oettinger, Energia, Johannes Hahn, Polityka Regionalna, Antonio Tajani, Przemysł i Przedsiębiorczość, oraz w zależności od przypisanej dokumentacji nowej Dyrekcji Generalnej, Connie Hedegaard, Działania związane z klimatem. Kolejnymi istotnymi z punktu widzenia ACE dyrekcjami jest Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury oraz Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych. Niektóre priorytety stają się widoczne po przesłuchaniach, które miały miejsce w styczniu w Parlamencie Europejskim, podczas których, na przykład, Michel Barnier wyraził pogląd, że istnieje konieczność pełnej implementacji Dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i Dyrektywy w sprawie swobody świadczenia usług; Johannes Hahn, poinformował, że położy on nacisk na wdrożenie nowej europejskiej polityki miejskiej.
Gdy nowa Komisja wdroży się w nowe obowiązki, ACE będzie promować swoje zalecenia dotyczące polityki, aby podjęte wysiłki były na bieżąco monitorowane i kontynuowane. Ogólne informacje na temat nowego zespołu Komisji, są dostępne na stronie:
http://ec.europa.eu/commission_designate_2009-2014/index_en.htm
Źródło: Biuletyn Quotidien Nr 10048 & 10057, Euractiv.com i Komisja Europejska

Zmiany w organizacjach architektonicznych spoza UE
Dokonano wielu zmian w prezydenturach organizacji architektonicznych, z którymi ACE utrzymuje kontakty:
 
American Institute of Architects (AIA) - Stany Zjednoczone Ameryki
George H Miller został wybrany na Prezesa na 2010 r. i oświadczył, że zamierza zmienić stare sposoby myślenia o zawodzie. Twierdzi, że projekt architektoniczny nie może być uznany za narzędzie, ale za wspólny wysiłek, który oferuje możliwości każdemu z uczestników: klientom, opinii publicznej, architektom, inżynierom, społecznościom i decydentom. 

DOCOMOMO - Międzynarodowy Komitet ds. Dokumentacji i Konserwacji Budynków, Terenów
i Dzielnic Modern Movement

Ana Tost?es z Portugalii jest nowym Prezesem DOCOMOMO i biura komitetu będą przeniesione z Cité de l'architecture w Paryżu, do Fundacji Mies van der Rohe w Barcelonie.

Propozycje wymogów BHP mogą mieć negatywne skutki
Grupa EU Stoiber zaproponowała, aby UE odstąpiła od wymogów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przeprowadzenia pisemnej oceny ryzyka oraz wprowadziła odstępstwo od wymogu dla MŚP na przygotowanie dokumentacji związanej z BHP. Wiedząc, że ocena ryzyka i dokumentacja związana z BHP są podstawą dobrej praktyki i bezpieczeństwa pracowników na budowie, to wniosek wydaje się być niekorzystnym posunięciem, który jeśli zostanie przyjęty i wprowadzony w życie, może mieć negatywne skutki. ACE, które ściśle współpracowało w przygotowaniu nowego Europejskiego Przewodnika po zapisach dyrektyw regulujących sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie, uważa, że zgłoszone propozycje nie powinny zostać przyjęte. Raport Grupy EU Stoiber jest dostępny na stronie:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/files/hlg_opinion_working_environment_09052009_en.pdf

Urban-Net- wartościowy projekt
Projekt URBAN-NET obejmuje kwestie zrównoważonego rozwoju miast w Europie. Jego głównym celem jest zwiększenie współpracy i koordynacji między członkowskimi i stowarzyszonymi państwami europejskimi poprzez tworzenie sieci i współpracę w zakresie badań naukowych. Projekt URBAN-NET jest finansowany przez Komisję Europejską (program ramowy FP6) w ramach inicjatywy European Research Area Network (ERA-NET). Reprezentuje go 16 partnerów z 13 krajów, a zarządza nim konsorcjum utworzone przez tych partnerów okres czterech lat, od sierpnia 2006 r. do lipca 2010 roku. W ramach projektu opublikowano wiele cennych informacji na temat zrównoważonego rozwoju miast. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej zawierającej cenne informacje dla wszystkich zainteresowanych badaniami miejskimi:
http://www.urban-net.org

Pierwsze 39 Planów Działań dla Zrównoważonej Energii (SEAP) zostało przedłożonych Komisji Europejskiej i liczba ta będzie się zwiększać
Rada Prowincji Barcelona, jeden z pierwszych organów wspierających Porozumienie Burmistrzów (Covenant of Mayors), w dniu 30 października 2009 r., przekazała Komisarzowi UE ds. energii Andris Piebalgs, pierwsze 39 Planów Działań dla Zrównoważonej Energii (Sustainable Energy Action Plans- SEAP) Porozumienia Burmistrzów. Plany te są głównym narzędziem prac Porozumienia i oczekuje się, że utworzy go każdy z sygnatariuszy, bez względu na to jak małe jest to miasto. Celem jest, aby wszystkie miasta członkowskie przekroczyły cele polityki energetycznej UE na rok 2020 o 50%. Do tej pory do Porozumienia przystąpiło 1270 miast. Więcej na stronie:
www.eumayors.eu

Region Brukseli-Stolicy powołuje "Bouwmeester" (Master Architect)
Idąc za przykładem Holandii i Flandrii w Belgii, Region Brukseli-Stolicy powołał Olivier?a Bastin na stanowisko Master Architect (Bouwmeester). ACE uważa, że tworzenie takich stanowisk ma istotne znaczenie dla ogólnej jakości i trwałości środowiska architektonicznego i chętnie przedstawia raporty na temat ich tworzenia w różnych regionach lub krajach. Często nominacje te są wstępem do przyjęcia polityki architektonicznej - instrumentu, który w pełni wdrożony, może mieć szybki i długotrwały wpływ na jakość i trwałość środowiska architektonicznego.

Komisja zwróciła się o zbadanie skutków Chemicznych "Koktajli" (Chemical ?Coctails?)
22 grudnia ubiegłego roku Rada Europejska wezwała Komisję Europejską do zbadania, w jaki sposób obowiązujące ustawodawstwo wspólnotowe reguluje kwestie związane z oddziaływaniem różnych kombinacji substancji chemicznych na zdrowie ludzi, zwierząt i uprawę warzyw. Jeśli będzie to konieczne, Komisja zostanie poproszona o zaproponowanie zmian i wytycznych. Jest to dobra wiadomość dla ACE, które przez wiele lat podkreśla braki regulacji dotyczących poszczególnych substancji, gdyż nieznane jest rzeczywiste wzajemnie oddziaływanie substancji chemicznych w środowisku.
Źródło: Biuletyn Quotidien Nr 10046

Europejscy Wykonawcy martwią się kontraktami na wykonanie polskich autostrad
Wiele organizacji, w tym Europejska Federacja Przemysłu Budowlanego (FIEC), zgłosiło Komisji Europejskiej swoje obawy dotyczące liczby kontraktów na wykonanie autostrad z chińskimi wykonawcami w Polsce. Obawy koncentrują się wokół zarzutów, że kontrakty te wynikają z nieuczciwej konkurencji ze strony chińczyków. W rzeczywistości kontrakty zostały objęte zasadami określonymi w dyrektywach UE dotyczących zamówień publicznych, a projekty są współfinansowane z funduszy europejskich. Twierdzi się, że cena oferowana przez COVEC (China Overseas Engineering Group) była co najmniej ? 150 mln EUR niższa niż w zamówieniu i dlatego jest przykładem cen dumpingowych. Stwierdzono ponadto, że COVEC planował zarejestrować straty w okresie realizacji projektu, dzięki czemu mogły być pokryte na koniec projektu przez rząd chiński. Istnieje obawa, że jeżeli praktyka ta ujdzie bezkarnie, doprowadzi do poważnych zakłóceń w kwestii konkurencji w UE i do utraty wielu znaczących umów z kontrahentami spoza UE, gdyż takie praktyki są zakazane w UE.
Źródło: Biuletyn Quotidien Nr 10049

Acoustic City ? The Linz Charter
Acoustic City jest inicjatywą miasta Linz - Europejskiej Stolicy Kultury 2009, którego celem jest promowanie świadomego projektowania naszego środowiska dźwiękowego. Opiera się ona na przekonaniu, że ludzie odbierają rzeczywistość również poprzez zmysł słuchu. Z tego powodu Acoustic City zajmuje się promocją środowiska akustycznego odpowiedniego dla człowieka. Razem z Kartą ?The Linz Charter? stanowiącą wytyczne w zakresie planowania urbanistycznego w sensie akustycznym, Beschallungsfrei - Kampanią Przeciwko Hałasowi i Akustikon - centrum słuchowym w Linz, Acoustic City ustanawia trzy płaszczyzny zwiększenia świadomości akustycznej: w życiu prywatnym, w polityce, w świecie pracy i życiu codziennym, w architekturze i rozwoju miast oraz w planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Tekst Karty dostępny jest na stronie:
http://www.hoerstadt.at/linz_charta/document.html
Źródło: Arch-Index.fr

Francja opracowała Barometr Zrównoważonego Rozwoju
20 stycznia br., na krajowej konferencji we Francji w sprawie wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, przedstawiono szereg wskaźników do pomiaru postępów w zrównoważonym wzroście gospodarczym (tzw. green growth) i zatrudnieniu. Pozwolą one na roczną ocenę Narodowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju, która wkrótce ma zostać przyjęta. Strategia ta została opracowana dzięki szerokim konsultacjom krajowym w zakresie ochrony środowiska (tzw. Grenelle de l'Environnement). Celem jest dokonanie oceny zasobów naturalnych oraz kapitału ludzkiego i społecznego, a nie tylko korzystanie z tych zasobów. Oczekuje się, że przykład Francji będzie inspiracją dla całej Europy, gdyż Komisja okazała już zainteresowanie tym nowym podejściem do pomiaru dobrobytu w swoim raporcie pt. GDP and Beyond - Measuring Progress in a Changing World. Więcej informacji dostępnych jest na stronie:
http://www.euractiv.com/en/sustainability/france-devises-sustainable-development-barometer/article-189134
Źródło: Euractiv.com

Ankieta dla Architektów Design-BuildSolar
Uruchomiono nową inicjatywę na rzecz fotowoltajek zintegrowanych z budynkiem (BIPV- building integrated photo voltaics) pod nazwą Design-BuildSolar. Reprezentanci ACE wchodzący w skład Rady Doradczej za swój główny cel przyjmują podniesienie świadomości i poziomu wiedzy architektów na temat wielu korzyści z używania BIPV oraz sposobu ich wykorzystania oraz na temat tego, jak mogą one przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej i pomóc w osiągnięciu celu UE zakładającego wytwarzanie 20% energii ze źródeł odnawialnych do roku 2020. W celu zbadania poziomu wiedzy architektów, uruchomiony został przez Design-BuildSolar kwestionariusz online, do którego wypełnienia zapraszamy:
http://www.surveymonkey.com/s/6CZL9XY

Dyrektywa w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych
Komisja Europejska ogłosiła w grudniu, że pięć państw członkowskich nie przeprowadziło jeszcze transpozycji dyrektywy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych do prawa krajowego. Były nimi Austria, Belgia, Francja, Grecja i Luksemburg. Także w grudniu w Parlamencie Europejskim odbyło się posiedzenie w sprawie dyrektywy, w którym okazało się, że część posłów do Parlamentu Europejskiego chciałoby dowiedzieć się o powiązaniach między tą dyrektywą, a dyrektywą o usługach, która miała zostać transponowana do prawa krajowego do 28 grudnia 2009 roku. Jest to pytanie, nad którym odpowiedzią pracuje również ACE, uważając, że istotna jest analiza tych dwóch dyrektyw pod względem ich wzajemnego oddziaływania na siebie.
ACE już wcześniej wzywało do wprowadzenia pewnych konkretnych zmian do tekstu dyrektywy
o uznawaniu kwalifikacji zawodowych i informowało na łamach ACE Info, że położne również domagają się zmian w dyrektywie. Propozycje te są powiązane z przemówieniem Michel Barnier?a podczas posiedzenia w Parlamencie Europejskim w sprawie przeglądu aktów prawnych regulujących kwestie związane z kwalifikacjami. Dyrektywa może być celem tego przeglądu lub w najbliższej przyszłości może być zmieniona.
Źródła: Biuletyn Quotidien Nr 10037, 10043 i 10051

Świadczenie usług w ramach Dyrektywy dotyczącej usług na rynku wewnętrznym
Do tej pory sześć państw członkowskich nie wprowadziło do swojego prawa krajowego dyrektywy dotyczącej usług na rynku wewnętrznym. Są to: Bułgaria, Grecja, Łotwa, Polska, Słowenia i Słowacja. Jednym z głównych założeń dyrektywy jest to, że nakłada ona na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia sieci punktów One-Stop Shops, w których firmy będą mogły dopełnić wszystkich niezbędnych formalności związanych z pracą w krajach UE innych niż te, w których mają siedzibę.
W dniu 21 stycznia 2010 r. Komisja poinformowała, że uruchomiła portal internetowy zawierający wszystkie sieci punktów utworzonych w krajach członkowskich. Jest to kluczowy zasób dla wszystkich firm, które chcą korzystać z przepisów dyrektywy usługowej:
http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_en.htm
Komisja zamieściła również na stronie internetowej wykaz ośrodków krajowych, które przewidują pomoc dla osób i firm korzystających z usług w ramach dyrektywy usługowej.
Krajowe punkty dostarczają odbiorcom kluczowych informacji, takich jak szczegółowe wykazy wymagań i przepisów w innych państwach członkowskich oraz o tym jak złożyć skargę i rozstrzygać spory. Lista punktów dostępna jest na stronie:
http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/bodies_designated_en.pdf
Źródła: Biuletyn Quotidien Nr 10050, 10061 i 10062

Pięćdziesiąt pięć państw podpisało porozumienie ?Copenhagen Accord?
Pięćdziesiąt pięć państw, z których 27 to państwa członkowskie UE, wytwarzających prawie 80% światowych emisji gazów cieplarnianych zobowiązały się, że przed 31 stycznia 2010 r. ustanowią różne cele dotyczące zmian klimatu w ramach terminu określonego w porozumieniu ?Copenhagen Accord?.
ONZ zinterpretowało te zobowiązania jako wyraźne sygnały o gotowości do negocjacji zmierzających do pomyślnego zakończenia. Jednak w ostatniej rezolucji podczas lutowej sesji plenarnej Parlament Europejski wezwał do ustalenia wyższych celów dla UE o 20%. Więcej informacji można uzyskać na stronie:
http://www.euractiv.com/en/climate-environment/fifty-five-countries-join-climate-copenhagen-accord-cut-emissions-3
Źródło: Euractiv.com

Przywrócono Intergrupę Urban - jedną z 27 zatwierdzonych przez Parlament Europejski
W dniu 8 grudnia 2009 r. Parlament Europejski ogłosił porozumienie w sprawie ustanowienia
27 Intergrup na obecną kadencję (2009-2013). Wśród nich jest Intergrupa Urban, która zastąpiła Intergrupę Urban.Logement. Jej przewodniczący, Jan Olbrycht (Polska) jest dobrze znany ACE.
ACE jest jedną z zewnętrznych organizacji partnerskich Intergrupy, z którą w przeszłości wspólnie organizowały szereg różnych wydarzeń. ACE oczekuje, że współpraca ta zostanie w najbliższych latach wzmocniona. Wśród innych powołanych Intergrup, z którymi współpracuje ACE należą: Disability and Climate Change/Biodiversity/Sustainable Development.
Źródło: Parlament Europejski

Zgromadzenie Ogólne EUFORES wybiera nowy zarząd
2 lutego 2010 r. w Parlamencie Europejskim został wybrany nowy zarząd EUFORES. Na Prezesa został wybrany Claude Turmes (Zieloni/EFA, LU), a wiceprezesami zostali Fiona Hall (Liberałowie
i Demokraci, UK) i Anni Podimata (Socjaliści i Demokraci, EL). EUFORES jest siecią zrzeszającą członków Parlamentu Europejskiego wszystkich głównych grup politycznych. Jego głównym celem jest promowanie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej w Europie. Strona internetowa sieci:
www.eufores.org
Źródło: Informacja prasowa EUFORES

Trzy miasta będą Europejską Stolicą Kultury w 2010 r.
Europejskimi Stolicami Kultury w 2010 r. zostały trzy miasta: Essen - położone w niemieckim Zagłębiu Ruhry wybrane 9 stycznia br., Pecz - leżące na Węgrzech wybrane 10 stycznia oraz turecki Stambuł wybrany 16 stycznia. Każda stolica będzie organizowała szereg imprez kulturalnych, a dodatkowe informacje można znaleźć na stronie:
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc413_en.htm
Źródło: Biuletyn Quotidien Nr 10053

PUBLIKACJE

Competitive Cities and Climate Change
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała dokument roboczy, który prezentuje wyniki dotyczące wpływu regionów metropolitalnych na zmiany klimatyczne. Według niego polityka miejska może stanowić uzupełnienie globalnej polityki ochrony klimatu poprzez zmniejszenie światowego popytu na energię. Dokument można pobrać ze strony:
http://www.oecd.org/gov/cities

CALL FOR PAPERS

Energy Management in Cultural Heritage
Konferencja ta odbędzie się w Dubrowniku w Chorwacji, w dniach od 6 do 8 kwietnia 2011 r. Głównym celem konferencji jest promowanie najlepszych praktyk i standardów w dziedzinie efektywności energetycznej w budynkach dziedzictwa kulturowego oraz podnoszenie świadomości na temat współczesnych sposobów ochrony i odtwarzania dziedzictwa kulturowego. Organizatorzy zorganizowali przetarg, w którym prace można składać do końca marca 2010 r.
Więcej informacji jest dostępnych na stronie:
www.ee.undp.hr/dubrovnik2011ee

WYDARZENIA 

Sustainable Building Affordable to All
Konferencja będzie miała miejsce w Vilamoura (Portugalia) w dniach od 17 do 19 marca 2010 r.,
a celem będzie zbadanie kwestii tanich rozwiązań dla zrównoważonego budownictwa.
Więcej informacji na stronie:
http://www.portugalsb10.moradadigital.com/

Lafayette Park, Detroit. The Settlement Shape
Politechnika w Mediolanie organizuje wystawę objazdową, która odbędzie się w dniach od 8 do 31 marca 2010 i będzie dotyczyć działalności architektonicznej Ludwika Mies van der Rohe i Ludwika Hilberseimer w Detroit 50 lat temu. Oprócz wystawy odbędzie się sympozjum zatytułowane ?The Settlement Shapes. Housing and City Idea?. Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres:
francesca.scotti@polimi.it

Architecture & Change
Izba Architektów w Bursie (Turcja) organizuje w dniach 26 i 27 marca 2010 r. Kongres o nazwie ?Building & Life International Congress?, którego głównym tematem będzie "Architecture & Change". Kongres będzie się koncentrował na kilku ogólnych grupach tematycznych, w tym dotyczących wzajemnych oczekiwań w zakresie edukacji i praktyki oraz wpływu rozwoju technologicznego na architekturę i ekologię. Więcej informacji na ten temat:
www.bursamimar.org.tr

6th European sustainable Cities and Town Conference
Konferencja odbędzie się w Dunkerque (Francja) w dniach 19-21 maja. Wcześniej odbyła się w 2004 r. w Aalborg i w 2007 r. w Sewilli. Tematem konferencji będzie "Delivering Sustainable Cities: The Local Leadership Challenge". Celem konferencji w Dunkerque będzie zbadanie, w jaki sposób lokalny zrównoważony rozwój będzie mógł stanowić odpowiedź na obecne gospodarcze i społeczne wyzwania klimatyczne. Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
www.dunkerque2010.org

InterSolar 2010
Największe na świecie targi technologii słonecznych będą obejmowały kilka konferencji, które mogą okazać się ciekawe dla architektów, szczególnie tych zainteresowanych fotowoltajkami zintegrowanymi z budynkiem. Odbędą się one w Monachium w dniach od 9 do 11 czerwca br. Więcej informacji na stronie:
www.intersolar.de

UIA Congress 2011
Ważnym wydarzeniem wartym odnotowania w kalendarzu jest kolejny Kongres UIA, który odbędzie się w Tokio (Japonia) w dniach 25-29 września 2011 r. Tematem przewodnim wydarzenia będzie Design 2050, które będzie rozpatrywane w trzech aspektach: Środowisko; Życie; Przetrwanie. Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.uia2011tokyo.com/en/

World Sustainable Energy Days
To ważne wydarzenie odbędzie się w Wels (Austria) w dniach od 3 do 5 marca 2010 r. i będzie obejmowało kilka równoległych imprez i konferencji na temat energii odnawialnej, w tym konferencji pod tytułem "Building Renovation - Towards Low Energy Consumption". Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.wsed.at

Lista wydarzeń odnoszących się do tematyki miast
Europejska Sieć Wiedzy o Miastach (European Urban Knowledge Network - EUKN) prowadzi na swojej stronie internetowej bogatą i aktualną listę wydarzeń związanych ze sprawami miejskimi. Wiele z nich może zainteresować architektów. Lista jest dostępna na stronie:
http://www.eukn.org/eukn/meetings/index.html

KONKURSY

Brak informacji o konkursach w tym wydaniu

PRAKTYCZNE INFORMACJE

Przydatne i ciekawe linki:
Strona Komisji Europejskiej
http://ec.europa.eu/index_en.htm

Wyszukiwarka dokumentów Komisji
http://europa.eu/documents/comm/index_en.htm

Członkowie Komisji Barroso
http://ec.europa.eu/commission_barroso/index_en.htm

Strona Parlamentu Europejskiego
http://www.europarl.europa.eu

Strona Prezydencji Hiszpańskiej (styczeń 2010 - czerwiec 2010)
http://www.eu2009.cz/en/

Strona Prezydencji Szwedzkiej (lipiec 2009 - grudzień 2009)
http://www.ue2008.fr

Europejskie Forum ds. Polityk Architektonicznych
http://www.efap-fepa.eu

Strona EU Video
http://www.youtube.com/eutube

Strona URBACT Hous-Es Network
http://urbact.eu/projects/hous-es.html

Strona Sustainable building
www.sustainablebuilding.info

Collegi d?Arquitectes de Catalunya (COAC) baza danych stosunków międzynarodowych
http://www.coac.net/international/

Baza danych Consilio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC)- ArchiEuro
http://www.archieuro.archiworld.it

Strona internetowa Europejskiej Platformy Technologii Budowlanych
http://www.ectp.org

Strona EPDB (Energy Performance of Building Directive)
http://buildingsplatform.org

Strona internetowa ArchiEuropa- informacje porównawcze o praktyce w architekturze
http://www.arvha.net//selectionlang.php?s=AXMIG1FZFB

Strona internetowa Archi-Student- bogactwo informacji na temat szkół i studentów architektury
w Europie:
www.archi-students.org

Link do biuletynu Międzynarodowej Unii Architektów (UIA):
http://www.uia-architectes.org/texte/england/Menu-2/4-lettre.html

Strona internetowa Komisji ds. Praktyki UIA- zawiera przydatne informacje na temat pracy globalnego stowarzyszenia Architektów, UIA i spraw związanych z praktyką:
www.aia.org/about_uia

Passive and Downdraught Cooling in Buildings- strona projektu finansowanego przez Unię Europejską zawierająca informacje o alternatywnych klimatyzacjach w budynkach:
www.phdc.eu

Database of Digital Architecture- Nowa, oparta na subskrypcji strona, która zawiera wiele działów, zawierających zdjęcia prac wielkich znawców architektury oraz video z wywiadami ze sławnymi architektami. Więcej informacji na stronie:
www.pidgeondigital.com

Interaktywna baza architektów- strona wystartowała w marcu 2008 i stanowi okazję dla architektów do zaprezentowania swoich prac i stania się rozpoznawalnym na światową skalę:
www.worldarchitecture.org

Strona internetowa ACE:
http://www.ace-cae.org

Przydatna wskazówka:
W adresach internetowych podanych przez ACE Info w odniesieniu do dokumentów UE, często w pobliżu końca adresu widać ?_en?. Te dwie litery określają język dokumentu (angielski w przypadku ?en?) i zazwyczaj można zmienić te dwie litery, aby przejść na inną wersję językową, zgodnie z poniższym:

 • francuski_fr
 • włoski_it
 • portugalski_ pt
 • estoński_ et
 • węgierski_hu
 • rumuński_ro
 • niemiecki_de
 • hiszpański_es
 • fiński_fi
 • łotewski_lv
 • słoweński_sl
 • duński_da
 • grecki_el
 • czeski_cs
 • litewski_lt
 • słowacki_sk
 • szwedzki_sv
 • holenderski_nl
 • maltański_mt
 • polski_pl
 • bułgarski_bg

Zespół redakcyjny zajmujący się zbieraniem materiałów do ACE Info:

Prezydent ACE: Selma Harrington
Członek Zarządu odpowiedzialny za Komunikację: Serban Tiganas
Sekretarz Generalny ACE: Alain Sagne
Starszy Doradca ACE: Adrian Joyce

ACE Info jest regularnie wydawane (około 8 wydań w roku). Dokument można rozpowszechniać bez ograniczeń, tłumaczyć jego treść w celu wykorzystania w publikacjach oraz odwoływać się do informacji w nim zawartych, jeżeli ACE zostanie podane jako źródło, z którego pochodzą informacje.

Jeśli chcesz regularnie otrzymywać ACE Info, a nie jesteś wpisany na listę mailową, możesz zarejestrować się na stronie:
http://www.ace-cae.org/MemberN/Content/EN/sub/sub/subscribe.asp

Jeżeli posiadasz informacje, które chciałbyś, aby zostały uwzględnione w kolejnym wydaniu, prześlij je drogą mailową (prosimy o wersje angielskie lub francuskie) na adres:adrian.joyce@ace-cae.org. Informacje należy przedkładać do pierwszego piątku każdego miesiąca.

Koniec


Załączniki: