Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 24.01.2019 | Aktualizacja: 24.01.2019, 19:33:15

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane po pierwszym czytaniu w Senacie

23 stycznia br. senatorowie z Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Infrastruktury rozpatrzyli projekt nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (druk nr 1060). Nowelizacja ta zmierzać ma do realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt K 39/15). Projekt zakłada przeniesienie odpowiednich przepisów zakwestionowanych pod względem zgodności z Konstytucją RP z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do ustawy Prawo budowlane (przeniesienie wprost). Komisje zdecydowały o wprowadzeniu do projektu poprawek legislacyjnych oraz wniosły o przyjęcie go przez Senat. 

Proces legislacyjny w Senacie śledzić można na stronie internetowej: https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,85.html