Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 01.04.2011 | Aktualizacja: 01.04.2011, 20:16:47

Uchwała nr O-09-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 marca 2011 roku

Uchwała nr O-09-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie zmiany regulaminu postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta w stosunku do osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej "państwami członkowskimi", którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta.


Załączniki: