Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 27.11.2018 | Aktualizacja: 17.03.2020, 21:30:54

Termin egzaminu i wysokość opłat w 2020 r.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2019. 1186 t. j.):

 1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 2. do projektowania bez ograniczeń;
 3. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 4. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
 5. do projektowania w ograniczonym zakresie;
 6. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

sesja letnia - 5 czerwca 2020 r. o godz. 10:00

sesja zimowa - 4 grudnia 2020 r. o godz. 10.00

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uprzejmie prosi o zwracanie uwagi osobom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu na to, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji letniej przypada na dzień 5 marca 2020 r., w sesji zimowej przypada na dzień 4 września 2020 r.

Od 18 marca 2020 r. opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o których mowa w:

 1. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o których mowa w:
  1. art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
   1. z tytułu kwalifikowania 1100 złotych (słownie: tysiąc sto złotych i 00/100),
   2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1100 złotych (słownie: tysiąc sto złotych i 00/100),
   3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 600 złotych (słownie: złotych 00/100),
  2. art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
   1. z tytułu kwalifikowania 1600 złotych (słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100),
   2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1600 złotych (słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100),
   3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 900 złotych (słownie: dziewięćset złotych 00/100).