Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 21.10.2017 | Aktualizacja: 21.10.2017, 19:46:19

Spotkanie przewodniczących i wiceprzewodniczących OSD - Białowieża 2017

SPOTKANIE PRZEWODNICZĄCYCH I WICEPRZEWODNICZĄCYCH OKRĘGOWYCH SĄDÓW DYSCYPLINARNYCH IZBY ARCHITEKTÓW RP W DNIACH 05-07 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU W BIAŁOWIEŻY

Prowadzący spotkanie:
Przewodnicząca KSD arch. Krystyna Kakareko, Prezes KRIA arch. Ryszard Gruda, adw. Jakub Celej.

Rok 2017 - rokiem projektowanych zmian w otoczeniu prawnym zawodu architekt. Idealną okazją do podsumowania kluczowych nowelizacji wprowadzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa było spotkanie informacyjne skierowane do Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych IA RP. Na spotkaniu kolega Prezes arch. Ryszard Gruda zaprezentował wyniki prac Zespołu Doradczego powołanego przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa oraz czynności podjęte w tym zakresie przez Izbę Architektów RP.

Kolega Prezes arch. Ryszard Gruda omówił między innymi projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach, w szczególności organizację i zadania samorządów zawodowych architektów, prawa i obowiązki członków samorządu oraz ich odpowiedzialność dyscyplinarną. Drugą kwestią ww. projektu ustawy, którą poruszył są uregulowania kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wśród omawianych projektów legislacyjnych znalazły się także zagadnienia związane z pracami trwającymi nad Kodeksem urbanistyczno – budowlanym.

Adwokat Jakub Celej przygotował przykładowe orzeczenia sądów apelacyjnych, które rozpoznawały odwołania od orzeczeń sądów dyscyplinarnych IA RP oraz orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawach odpowiedzialności zawodowej. Omówione orzeczenia dotykają istotnych kwestii - uchybień formalnych - podstawy do uchylenia orzeczenia.

Podczas ożywionej dyskusji sędziowie OSD i KSD wymieniali się poglądami dotyczącymi propozycji określenia minimalnej powierzchni użytkowej mieszkania w noweli ustawy w sprawie warunków technicznych. Nowela ma na celu uregulowanie kwestii minimalnej powierzchni wynikającej z potrzeb stałego zamieszkania - przebywania w lokalu mieszkalnym.

Niezapomnianych wrażeń dostarczył popołudniowy spacer po ścisłym rezerwacie z licencjonowanym przewodnikiem. Uczestnicy spotkania odkrywali uroki unikalnego, niewyobrażalnego bogactwa i różnorodności form życia najmniej zmienionej przez działalność człowieka prastarej Puszczy Białowieskiej.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego. Organizatorem spotkania była Przewodnicząca Krajowego Sądu Dyscyplinarnego IA RP arch. Krystyna Kakareko. Logistycznie spotkanie przygotowała Sekretarz biura KSD Pani mgr. Paulina Józwik.