Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 01.02.2017 | Aktualizacja: 01.02.2017, 21:04:45

Honoraria architekta

Poniższe dokumenty kalkulacji honorariów za prace projektowe zawierają podobną problematykę merytoryczną i mogą służyć jako materiały pomocnicze przy analizach wysokości honorarium za usługi projektowe. Każdy z dokumentów, jako opracowany przez inny zespół autorski, zakłada nie tylko różny sposób ustalania wysokości honorarium, ale także posługuje się innymi pojęciami, stosuje inne tabele kategorii obiektów, inne dodatki, inne wartości godziny pracy itp. Z natury opublikowanych dokumentów wynika, że wartości honorariów wyliczone odrębnie w oparciu o każdy z nich, mogą się różnić. Fakt ten wskazuje na ich pomocniczy charakter. Krajowa Rada Izby Architektów podkreśla, że żaden z wyżej wymienionych Regulaminów nie jest "cennikiem" w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Kolejność dokumentów wg chronologii ich powstawania.

Oto one:

 1. Regulamin Honorariów Architekta (opracowanie KRIA, listopad 2002)
  Szczegóły w załączniku »
 2. Regulamin Honorariów Architekta (opracowanie Komisji ds. Standardów przy KRIA, 2003)
  Szczegóły w załączniku »
 3. Rozporządzenie MI
  Szczegóły w załączniku »
 4. Regulamin Honorariów Architekta (2006)
  Szczegóły w załączniku »

Dokumenty dodatkowe mogące służyć pomocą przy wycenie prac projektowych:

Przykładowy podział branżowy (2002)
Przykładowy podział branżowy dla wszystkich powyższych regulaminów (2002).
Możliwy do stosowania z każdym z ww dokumentów.
Szczegóły w załączniku »

Zasady Wyceny Prac Projektowych SARP
Szczegóły są dostępne na stronie SARP: http://www.sarp.org.pl/pokaz/zasady_wyceny_dokumentacji_projektowej,1/.