Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 30.09.2016 | Aktualizacja: 30.09.2016, 14:16:53

V SZKOLENIE SĘDZIÓW OSD, KSD, OROZ IZBY ARCHITEKTRÓW RP

V SZKOLENIE SĘDZIÓW OSD, KSD, OROZ IZBY ARCHITEKTRÓW RP ORAZ PRAWNIKÓW OBSŁUGUJĄCYCH IZBĘ ARCHITEKTÓW RP.
SYMULOWANA ROZPRAWA SĄDOWA Z ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI DYSCYPLINARNEJ W II INSTANCJI W SĄDZIE NAJWYŻSZYM W WARSZAWIE

W dniu 22 września 2016 roku odbyło się szkolenie zorganizowane przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej w II instancji. Symulowana rozprawa sądowa odbyła się w Sądzie Najwyższym przy Placu Krasińskich 2/4/6 w Warszawie. Szkolenie prowadził i przewodniczył symulowanej rozprawie sądowej Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Pan Zbigniew Kapiński.

W rolach: sędziów, rzecznika, pokrzywdzonej, obwinionego, obrońcy obwinionego, pełnomocnika pokrzywdzonej i protokolanta wystąpili:

W SKŁADZIE ORZEKAJĄCYM SYMULOWANEJ ROZPRAWY WYSTĄPILI:

 • Przewodniczący, prowadzący szkolenie:  Sędzia Sądu Apelacyjnego Pan Zbigniew Kapiński
 • Sędzia:   Przewodnicząca KSD IARP arch. Krystyna Kakareko
 • Sędzia:   Przewodniczący OSD MA OIA RP arch. Wojciech Jankowski
 • Sędzia:   Przewodniczący OSD DS OIA RP  arch. Ireneusz Huryk
 • Sędzia sprawozdawca:   Prezes IARP arch. Ryszard Gruda
 • Protokolant:   Sekretarz biura KSD mgr. Paulina Józwik

W ROLACH STRON POSTĘPOWANIA SYMULOWANEJ ROZPRAWY UDZIAŁ WZIĘLI:

 • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej: Z-ca OROZ MP OIA RP arch. Jarosław Wilk
 • Obwiniony: Sędzia KSD IARP arch. Jan Gorgul
 • Obrońca obwinionego: adw. Jakub Celej
 • Pokrzywdzona: Sekretarz Prezydium KSD arch. Małgorzata Kruszko - Szotyńska
 • Pełnomocnik pokrzywdzonych: adw. Zbigniew Minkiewicz
 • Świadek: Sędzia KSD arch. Przemysław Wierzbicki

W symulowanej rozprawie Obwiniony wykonując na zlecenie Inwestora projekt domu jednorodzinnego skopiował projekt wykonany wcześniej dla tego właściciela przez Pokrzywdzoną bez jej wiedzy i zgody, zaś autorstwo przypisał sobie. Obwiniony nie przedstawił żadnych wyjaśnień ani dokumentów dotyczących trybu wykonywania projektu, ani nie dociekał skąd jego zleceniodawca miał praktycznie gotowy projekt. Inwestor oświadczył, że jako inżynier budowlany miał sprecyzowane oczekiwania względem projektowanego domu i narzucał pewne rozwiązania rysując je projektantom, w tym Obwinionemu.

W ramach symulacji, prowadzący rozprawę zwracał uwagę na wszystkie elementy, które mają znaczenie dla rozpoznania sprawy przed KSD jako sądem odwoławczym. W postępowaniu odwoławczym KSD dokonuje instancyjnej kontroli zaskarżonego orzeczenia przez pryzmat zarzutów jakie są wniesione w środku odwoławczym.

Kolejnym punktem programu była otwarta dyskusja, w kwestiach związanych z zadanymi pytaniami.

Szkolenie merytorycznie przygotowała Przewodnicząca Krajowego Sądu Dyscyplinarnego IARP arch. Krystyna Kakareko, natomiast organizacyjnie szkolenie przygotowała Sekretarz biura KSD Pani mgr. Paulina Józwik.