Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 09.07.2016 | Aktualizacja: 09.07.2016, 21:51:18

IV szkolenie Sędziów OSD, KSD, OROZ Izby Architektów RP oraz prawników obsługujących Izbę Architektów RP

IV SZKOLENIE SĘDZIÓW OSD, KSD, OROZ IZBY ARCHITEKTÓW RP ORAZ PRAWNIKÓW OBSŁUGUJĄCYCH IZBĘ ARCHITEKTÓW RP.
SYMULOWANA ROZPRAWA SĄDOWA Z ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI DYSCYPLINARNEJ W I INSTANCJI W SĄDZIE NAJWYŻSZYM W WARSZAWIE

W dniu 23 czerwca 2016 roku odbyło się szkolenie zorganizowane przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej w I instancji. Symulowana rozprawa sądowa odbyła się w Sądzie Najwyższym przy Placu Krasińskich 2/4/6 w Warszawie. Szkolenie prowadził i przewodniczył symulowanej rozprawie sądowej Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Pan Zbigniew Kapiński.

Poszczególne role sędziów, rzecznika, pokrzywdzonych, obwinionego, obrońcy obwinionego i pełnomocnika pokrzywdzonego przygotowali i przedstawili Sędziowie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Izby Architektów RP oraz prawnicy prowadzący obsługę prawną IA RP:

W SKŁADZIE ORZEKAJĄCYM SYMULOWANEJ ROZPRAWY WYSTĄPILI:

  • Przewodniczący, prowadzący szkolenie: Sędzia Sądu Apelacyjnego Pan Zbigniew Kapiński
  • Sędzia: Przewodnicząca KSD IARP arch. Krystyna Kakareko
  • Sędzia sprawozdawca: Prezes IARP arch. Ryszard Gruda
  • Protokolant: Sekretarz biura KSD mgr. Paulina Józwik

W ROLACH STRON POSTĘPOWANIA SYMULOWANEJ ROZPRAWY UDZIAŁ WZIĘLI:

  • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej: OROZ KP OIA arch. Marta Górak
  • Obwiniony: Wiceprzewodniczący KSD IARP arch. Jan Okowiński
  • Obrońca obwinionego: adw. Jakub Celej
  • Pokrzywdzeni: Sędzia KSD arch. Małgorzata Kruszko - Szotyńska i Sędzia KSD arch. Jan Gorgul
  • Pełnomocnik pokrzywdzonych: adw. Andrzej Bednarczyk
  • Świadkowie: Sędzia KSD arch. Małgorzata Rudnicka Kurzeja i Sędzia KSD arch. Waldemar Jasiewicz

W symulowanej rozprawie zaprezentowano klasyczny przykład przewinienia dyscyplinarnego polegającego na tym, że Obwiniony nie zawarł pisemnej umowy na wykonanie projektu budowlanego. Uzgodniony z Inwestorem projekt budowlany należało złożyć w nieprzekraczalnym terminie wraz z wnioskiem o dofinansowanie Unijne. Architekt prowadził przez kilka miesięcy działania projektowe bez wynegocjowanej i podpisanej umowy. Z drugiej strony oprócz działań projektowych z branżami, prowadził uzgodnienia z różnymi przedstawicielami Inwestora.

Ta przykładowa sprawa miała epilog w sądzie dyscyplinarnym. Inwestor złożył skargę o naruszenie zasad etyki zawodu do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Prowadzący rozprawę Sędzia w trakcie przewodu komentował poszczególne elementy, dając informacje poparte wykładnią obowiązującego prawa i orzecznictwa sądów.

Szkolenie merytorycznie przygotowała Przewodnicząca Krajowego Sądu Dyscyplinarnego IARP arch. Krystyna Kakareko, organizacyjnie szkolenie przygotowała Sekretarz biura KSD Pani mgr. Paulina Józwik.